nieuws

Mkb leidt aan Calimero-effect bij Europees aanbesteden

bouwbreed Premium

den haag – Mkb-ondernemers hikken aan tegen Europese aanbestedingen. Vaak denken ze al bij voorbaat geen kans te maken. Het Calimero-effect noemen deskundigen dit.

Ons land kent 40.000 instellingen die volgens de Europese aanbestedingsrichtlijn moeten aanbesteden. Slechts 12 procent houdt zich er echter aan. Dit houdt in dat er sprake is van een enorme groeimarkt, temeer omdat de Europese Rekenkamer actief investeringen controleert. Van alles wat Europees wordt aanbesteed komt slechts een gering percentage terecht bij het mkb. In de bouw lijkt dat logisch omdat pas boven de bijna 6 miljoen euro Europees aanbesteed behoeft te worden.

Het is slechts de halve waarheid, weten deskundigen. Enerzijds heeft het te maken met de houding van aanbestedende diensten, anderzijds met gebrek aan kennis en ongeduld bij mkb-ondernemers. Recentelijk nog heeft economisch onderzoeksbureau EIM aangegeven dat het mkb pas echt kansen krijgt als er een cultuuromslag plaatsvindt bij opdrachtgevers. Vooral gemeenten moeten investeren in professionalisering van de aanbestedingsprocedure.

Achtergrond hiervan is dat door gebrekkige kennis aanbestedende diensten maar al te vaak de neiging hebben buitensporige eisen te stellen om zo maar elk risico te vermijden. Ook clusteren ze vaak opdrachten om maar zo min mogelijk aanbestedingen te hoeven meemaken. Dit gebeurt onder het mom van kostenbesparing. Inmiddels is ook Economische Zaken bezig aanbestedingskosten en administratieve lasten terug te dringen. Dit gebeurt onder meer door standaardisering van selectie-eisen voor zover mogelijk en het werken met eigenverklaringen van bedrijven. Alleen het bedrijf waaraan gegund wordt moet daadwerkelijk bewijzen op tafel leggen. Dit is vooral voor het mkb een forse verlichting van de procedure.

Reageer op dit artikel