nieuws

Milieudefensie vuurt op centrumplan Nieuwegein

bouwbreed Premium

nieuwegein – Het met veel moeite na jaren van praten en nog eens praten rondgekomen herontwikkelingsplan voor de binnenstad van Nieuwegein ligt onder vuur van de Vereniging Milieudefensie. De luchtkwaliteit in het gebied is al niet best en dit plan maakt het er niet beter op, stelt de organisatie, die dreigt procedureel roet in het eten te gooien.

Campagneleider Verkeer van Milieudefensie J. Wijnhoven meent dat Nieuwegein met het centrumplan zelf de moeilijkheden opzoekt. “Het oogt ouderwets, met flink wat nieuwe parkeergarages en veel ruimte voor het verkeer. Terwijl de luchtkwaliteit in het gebied al beroerd is. Je moet hier niet met nog meer automobiliteit aankomen maar zorgen voor beter openbaar vervoer en fietsvoorzieningen”, zo meent hij.

Hoe de gewenste koerswijziging moet worden uitgewerkt, laat de actievoerder graag aan de gemeente over. “Wij zijn niet de ambtenaren van Nieuwegein. Die hebben daar zelf meer verstand van.”

Hij wacht de reactie van de gemeente af op de zogeheten zienswijze van Milieudefensie. Deze is ingediend in het kader van de planprocedure waarop kan worden gereageerd nu het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Milieudefensie zal niet schromen zonodig nadere juridische stappen te ondernemen, waarschuwt Wijnhoven.

De gemeente zal de aangevoerde argumenten op waarde proberen te schatten, reageert F. Roodenburg, woordvoerder van de projectorganisatie Binnenstad. In zijn woorden klinkt al wel een duidelijke mening door: “Milieudefensie is een one-issue-organisatie. Als gemeente wegen we meer belangen mee, zoals het imago van de stad, bereikbaarheid en werkgelegenheid.”

Hij erkent dat de luchtkwaliteit zorgen wekt. “Op het gebied van fijn stof is de regelgeving in beweging; we zitten daardoor met een onzekerheid, die ook andere gemeenten parten speelt. Wij hopen dat er binnen afzienbare tijd meer helderheid komt.”

Roodenburg en Wijnhoven zijn het erover eens dat veel vervuiling komt aanwaaien: Nieuwegein is omgeven door een groot aantal snelwegen, die een flinke duit in het zakje doen. De eerste beklemtoont in dit verband het geringe verschil dat maatregelen van de gemeente uitmaken, de laatste dat het vervuilingsniveau al hoog is en niet nog hoger mag worden.

Reageer op dit artikel