nieuws

Kabinet: Dijkverlegging Lienden van de baan

bouwbreed Premium

den haag – Komende jaren is ruim 2 miljard euro beschikbaar om de IJssel, Neder-Rijn, Lek, Waal en Maas meer ruimte te geven. De dijkverlegging bij Lienden (Neder-Rijn) is definitief geschrapt.

Het kabinet heeft donderdag beslist over de gewijzigde invulling ervan ten opzichte van april. Bij Lienden komen nu uiterwaardmaatregelen in combinatie met dijkversterking. Ook voor de Neder-Rijn/Lek is een nieuw maatregelenpakket ontwikkeld.

Vooruitlopend op het definitieve besluit medio volgend jaar is op verzoek van de regio al een begin gemaakt met de planstudie van een viertal maatregelen. Het gaat om de dijkverlegging Westenholte en de uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden nabij Zwolle, de ontpoldering Noordwaard nabij Werkendam en de ontpoldering Overdiepsche Polder bij Waalwijk.

Op advies van de stuurgroep Ruimte voor de Rivier wijst het kabinet nu zes extra koploperprojecten aan: berging op het Volkerak-Zoommeer, uiterwaardvergraving bedrijventerrein Avelingen (Gorinchem), uiterwaardvergraving Meinerswijk (Arnhem), de dijkverlegging Lent (Nijmegen), uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard (Deventer) en de uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden (Deventer).

Reageer op dit artikel