nieuws

Duurzaam bouwen vergt veel regelgeving

bouwbreed Premium

utrecht – Het is heel gemakkelijk om alle woningen in Nederland een goede energieprestatie te laten leveren. Helaas is er veel regelgeving nodig om dit duurzaam bouwen zorgvuldig in kaart te brengen en vervolgens te verbeteren. Dat beeld schetste het Viba Centrum gisteren op de Nationale Dubodag 2005 in Utrecht.  

Volgens C. Ravensloot, projectleider bij de Stichting Viba Expo, is het niet moeilijk om woningen energieneutraal te maken. Met een zes-stappenmethode voor bouw en renovatie krijgen woningen eenvoudig een neutrale milieubalans. Drie stappen zijn gericht op het verkrijgen van een hoger energienivieau: een isolatiedikte vanaf 250 millimeter, minimaal HR++-glas en luchtdichting en ventilatie die door bewoners zelf is te regelen. Drie andere stappen hebben betrekking op het duurzaam opwekken van energie: opslag van warmte in watervaten, zonnecollectoren en pv-cellen. Als de maatregelen worden toegepast op de totale woningvoorraad, zullen ze resulteren in een reductie van de CO2-uitstoot met 12 procent. Ravensloot: “De organisatie in de bouw is echter niet toereikend gebleken om zonder invloed van de overheid energieneutrale woningen te produceren. Wettelijke regelingen ter ondersteuning van de marktwerking schieten bovendien tekort.” Ravensloot pleit voor meer financiële ondersteuning vanuit de overheid, “omdat deze toch veel profiteert van de investeringen van woningbezitters.”

Kostbare certificaten

Hoe ingewikkeld het voor de overheid is om alleen al de huidige situatie rond energieverbruik van woningen in kaart te brengen, bracht F. van Ekkerschot, coördinator klimaatbeleid gebouwde omgeving van VROM, onder de aandacht. Nederland is evenals de meeste landen van de EU niet in staat op tijd een goed energieprestatiecertificaat van gebouwen te produceren. De Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) moet leiden tot verbetering van prestaties van de gebouwen in de Europese gemeenschap. Nederland voldoet al aan een groot deel van de richtlijn, maar de implementatie van de resterende onderdelen brengt hoge administratieve lasten met zich mee. Van Ekkerschot becijferde dat voor het maken van een energieprestatiecertificaat 81,5 miljoen euro per jaar nodig is. Dit is voor de Tweede Kamer onaanvaardbaar. Er zijn diverse mogelijkheden om de kosten omlaag te brengen, zoals het geven van vrijstelling van tien jaar aan gebouwen die al onder epc-regulering zijn gebouwd, of het eenvoudiger maken van de bepalingsmethode.

Nederland streeft nu naar een invoering van de EPBD in fasen vanaf 1 januari 2007 tot 2009. Het kompasprogramma van SenterNovem en de tijdelijke regeling CO2-reductie die de staatssecretaris in zijn openingsspeech aanhaalde, zijn stappen naar een Europees afgestemd energiebeleid.

Reageer op dit artikel