nieuws

Drie consortia in race voor Maasvlakte-2

bouwbreed Premium

rotterdam – Drie consortia van bagger- en bouwbedrijven hebben zich gekwalificeerd voor aanleg van de Tweede Maasvlakte. De nummers 1 en 2 van de wereldbaggeraars, Boskalis en Van Oord, vormen een van de consortia.

“Dat drie consortia in de race zijn, zorgt voor een gezonde concurrentie. Ik verwacht daarom veel creativiteit in het ontwerpproces en vervolgens scherpe prijzen”, vertelt de president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, H. Smits.

Het tweede consortium bestaat uit de nummers 3 en 4 in de wereld van baggeraars, de Belgen Jan de Nul en Dredging International. Het derde consortium is Ballast Nedam samen met de Deense civiele bouwer Per Aarsleff. Projectdirecteur R. Paul is blij met deze consortia. Achter de penvoerders zitten internationaal gerenommeerde ingenieursbureaus als het Franse Socrea en droge bouwers als Vinci, Dura Vermeer en BAM. Wie met wie samenwerkt, wil Paul niet kwijt.

Deze zomer kreeg het Havenbedrijf het groene licht van het kabinet om op zoek te gaan naar partijen die het eerste contract voor de aanleg van de 2000 hectare grote havenuitbreiding in de Noordzee kunnen uitvoeren. De kosten van het project zijn in totaal geraamd op 2,9 miljard euro, waarvan ongeveer eenderde voor het eerste contract is.

Het werk wordt aanbesteed in een design&construct-contract. Er zijn nog twee varianten mogelijk, een zogeheten basisoplossing en een totaaloplossing. De eerste variant omvat de bouw van de harde zeewering, het doorgraven van de huidige zeewering van Maasvlakte-1 ter hoogte van de Yangtzehaven, de aanleg van de zachte zeewering (kunstmatige duinen) en het opspuiten van de vlakte zelf.

De gunning zal gaan op basis van economisch meest voordelige aanbieding waarin aspecten als prijs, tijd, totale kosten gedurende de hele levenscyclus en risico�s voor het Havenbedrijf als gunningscriteria worden gehanteerd.

De uitgebreide variant omvat ook de aanleg van de openbare infrastructuur, 10 kilometer auto- en spoorwegen, de bouw van de eerste kademuren van zo�n kilometer lengte en onderhoud van de zeewering. Het Havenbedrijf laat de vraag of het alleen de basisvariant of het totaalpakket zal gunnen aan een van de drie consortia, afhangen van de prijs waarmee ze komen.

Als de terminal er eenmaal ligt, gaat het Havenbedrijf nadrukkelijk op zoek naar klanten die hun haven duurzaam exploiteren. Bij de selectie wordt daarom niet alleen gekeken naar financieel rendement, maar ook de milieucomponenten. Zo wil het Havenbedrijf veel meer containers over spoor en water vervoerd hebben naar het achterland. Momenteel wordt 50 procent over de weg vervoerd, in 2035 mag dat nog maar 35 procent zijn. Op deze manier wil het Rotterdamse Havenbedrijf een deel van extra fijnstofproblemen voorkomen.

Reageer op dit artikel