nieuws

Dekker zet rem op bouwproductie corporaties

bouwbreed Premium

naarden – De aanhoudende onduidelijkheid over de commerciële activiteiten van woningcorporaties vertraagt de bouw van nieuwe woningen. Dat vinden vrijwel alle deskundigen uit de corporatiesector.

Onder druk van de Europese Commissie moeten corporaties een duidelijk onderscheid maken tussen commerciële en maatschappelijke activiteiten. De splitsing is noodzakelijk omdat de sociale huisvesters met steun van de overheid tegen lage rentes geld kunnen lenen. Brussel ziet hierin een vorm van staatssteun die voor normale marktpartijen niet is toegestaan.

Minister Dekker van Volkshuisvesting heeft begin deze week haar beleid voor het komende jaar bekendgemaakt. Maar de plannen die zij aankondigt bieden volgens de corporatiespecialisten over de scheiding van de commerciële activiteiten veel te weinig duidelijkheid. En dat is een groot probleem voor corporatiebestuurders die aan het overhevelen van bezit naar de commerciële dochter mogelijk miljoenen euro�s kwijt zijn.

Onderscheid

De volkshuiskundigen dringen er bij Brussel en Den Haag op aan om het snel eens te worden over de manier waarop zij het onderscheid willen maken tussen maatschappelijke en commerciële activiteiten. Daarbij moet in ieder geval duidelijk worden wat er precies gebeurt met het bestaande bezit en of er een overgangsregime komt of niet.

De minister studeert momenteel op een systeem waarbij de Waarde Onroerende Zakenbelasting (WOZ) wordt gebruikt om een onderscheid te maken tussen de maatschappelijke en op de markt gerichte activiteiten van sociale verhuurders. Omdat de WOZ-waardes per stad en streek sterk verschillen moet de bewindsvrouw per regio een grens berekenen. Maar dat heeft zij nog niet gedaan.

Het ministerie van VROM laat weten dat nog voor het einde van dit jaar de WOZ-waarde per regio wordt vastgesteld. Maar mogelijk wordt die deadline niet gehaald. “Lukt het niet, dan wordt het januari”, licht een woordvoerder van het ministerie de planning toe.

De Haagse beleidsmakers willen de WOZ-grenzen zo trekken dat een kwart van het huidige corporatiebezit, zo�n 600.000 huurwoningen, naar de commerciële dochters overgeheveld moeten worden.

In de brief die minister Dekker van Volkshuisvesting deze week aan de Tweede Kamer heeft gestuurd benoemt zij wel de primaire doelgroep van de woningbouwcorporaties. De sociale huisvesters moeten zich wat de minister betreft richten op de mensen die minder verdienen dan 33.000 euro per jaar. De inkomensgrens, die gelijk is aan het maximuminkomen om bij het ziekenfonds verzekerd te zijn, wordt niet gebruikt voor de splitsing van de maatschappelijke en commerciële activiteiten van de sociale huisvesters.

Reageer op dit artikel