nieuws

De uitdaging van ontwerpen voor het onverwachte

bouwbreed

rotterdam – Architectuur is niet tijdloos. Het gebouw dat in aanvang als kantoorgebouw is ontworpen, kan tijdens het bouwproces van functie wijzigen. Time based Architecture van 010 Uitgevers gaat in op dit verschijnsel waarbij architecten al in de ontwerpfase rekening houden met aanpassingen van hun ontwerp op korte of langere termijn.

De mogelijkheid tot functiewijziging kreeg al in de jaren zestig vorm omdat de voor verandering noodzakelijke bouwtechniek tot ontwikkeling kwam. Het credo �vorm volgt functie� maakte in toenemende mate plaats voor multifunctionele of aanpasbare gebouwen die van gebruikersfunctie kunnen veranderen. Daarmee is de uitdaging voor architecten gewijzigd om te ontwerpen voor het onverwachte.

Time based Architecture bestaat uit twee delen en begint met dertien essays waarin ontwerpopvattingen worden belicht. In het tweede deel staan 29 projecten beschreven. Bij elk project beschrijven de auteurs de huidige functie en mogelijke en onvermijdelijke ontwikkeling op termijn. Voorbeeld is het gebouw Crystalic in Leeuwarden welks vorm een functiewijziging op elke termijn zonder meer mogelijk maakt.

Time based Architectuur, 010 Uitgevers uit Rotterdam. Prijs 29,50 euro. ISBN: 90 6450536 5.

Reageer op dit artikel