nieuws

Damwand rond eilanden redt IJburg

bouwbreed Premium

amsterdam – De Amsterdamse wethouder D. Stadig (Stedelijke Ontwikkeling) is positief over de aanleg van de tweede fase van IJburg. Hij denkt de milieuschade, waardoor het plan vorig jaar nog naar de prullenbak werd verwezen, te beperken door een damwand om de nieuw aan te leggen eilanden te slaan. Daardoor kunnen de werkzaamheden in 2007 beginnen.

Een jaar geleden oordeelde de Raad van State dat de bestemmingsplanprocedure voor de tweede fase van IJburg, goed voor 9500 woningen, over moest. Volgens het hoogste rechtscollege had Amsterdam onzorgvuldig gehandeld.  Zo was onvoldoende duidelijk gemaakt dat de Vogel- en Habitatrichtlijn niet werd doorkruist. Onduidelijk is of de toekomstige wooneilanden daadwerkelijk buiten het beschermde deel van het IJmeer vallen. Bovendien had beter onderzoek moeten worden gedaan naar de milieueffecten.

Dat laatste is volgens Stadig en zijn ambtenaren echter lastig. “Door het opspuiten van de eilanden worden grote delen van de populatie driehoeksmosselen – voedingsbron van drie beschermde eendensoorten – bedolven. Het is echter lastig uitrekenen om hoeveel mosselbanken het gaat,” stelt een woordvoerder van de wethouder. “En daardoor weten we ook niet hoeveel me moeten compenseren.”

“Het plan om rondom de nieuwe wooneilanden een damwand te slaan biedt wél 100 procent zekerheid,” zei Stadig woensdag in Het Parool. “We zijn er dus uit.”

Volgens Stadig wordt de nieuwe milieu effectrapportage in januari aan de gemeenteraad verzonden. In de zomer kan de inspraak op het nieuwe bestemmingsplan van start zodat een jaar later kan worden begonnen met het opspuiten van de vier eilanden.

M. Bierman van de IJsselmeervereniging, die de zaak bij de Raad van State aanhangig maakte, denkt dat Stadig te optimistisch is. “Die damwanden lijken me een goed idee. Maar wij blijven proberen de tweede fase tegen te houden.

Reageer op dit artikel