nieuws

Corporaties investeren 4,6 miljard in 2004

bouwbreed

naarden – Het investeringsniveau van woningcorporaties is vorig jaar met 11 procent gestegen. Dat blijkt uit het Verslag financieel toezicht woningcorporaties 2005 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Het totale investeringsniveau komt daarmee uit op 4,6 miljard euro.

Ondanks de toename van het investeringsniveau blijven de sociale huisvesters achterlopen op de eigen planning. De corporaties hadden voor 2004 een bedrag op de planning staat dat 500 miljoen euro hoger lag.

Financieel toezichthouder CFV van de sector is kritisch over de prestaties van corporaties. De organisatie die in opdracht van het ministerie van VROM de jaarverslagen van de corporaties tegen het licht houdt, vindt dat de noodzakelijke vernieuwing van de woningvoorraad om hogere investeringen vraagt.

Voor de middellange termijn hebben de corporaties in vergelijking met de rapportage over het jaar 2003 de investeringsbudgetten met 13 procent uitgebreid. Het totaal beschikbare bedrag voor de periode 2004-2007 komt daarmee uit op 28,6 miljard euro. De groei van het budget is grotendeels te danken aan de uitbreiding van de nieuwbouwplannen.

Het bedrag dat de corporatiesector gemiddeld aan een nieuwbouwwoning uitgeeft, ligt dit jaar 1,2 procent hoger dan vorig jaar. De gemiddelde besteding per woning komt daarmee uit op 138.600 euro.

De gemiddelde prijs van woningen die worden aangekocht, ligt daarentegen aanzienlijk lager dan een jaar eerder. Vorig jaar becijferde het CFV nog 86.000 euro per woning, maar in de rapportage die gisteren bekend is gemaakt ligt dit bedrag eenvijfde lager.

De uitgaven aan de verbouwing van woningen zijn in 2004 met 10 procent gestegen. In 2003 lagen de uitgaven aan deze kostenpost nog op 1,1 miljard euro, in het daar op volgende jaar liggen de bestedingen op 1,2 miljard euro.

Aan het opknappen van oude en vervallen stadswijken wordt volgens de onderzoekers van het CFV in Den Haag, Leeuwarden, Eindhoven en Tilburg het meeste gedaan.

Reageer op dit artikel