nieuws

Commerciële dochter kost corporaties 100 miljoen euro

bouwbreed Premium

huizen – De overheveling van eenvijfde van alle sociale huurwoningen naar een commerciële dochteronderneming kost de woningbouwcorporaties 75 tot 100 miljoen euro per jaar. Die inschatting maakt R. van der Post, directeur van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

De extra financieringskosten hangen samen met de hogere rente die de sociale huisvesters moeten betalen voor de leningen die nodig zijn om de commerciële woningen te financieren. Voor sociale huurwoningen liggen de rentes lager omdat de leningen voor het maatschappelijk bezit dubbel gedekt worden door het WSW en de Nederlandse overheid.

“Het verschil tussen lenen met en zonder WSW-borging is afhankelijk van het actuele renteniveau 0,6 tot 0,8 procentpunt”, licht Van der Post zijn berekeningen toe. De WSW-borging bespaart de corporaties zo�n 400 miljoen euro per jaar. Wordt eenvijfde van het bezit uit de financieringsconstructie gehaald, dan valt eenvijfde van dat voordeel – zo�n 75 tot 100 miljoen euro – weg.

Van der Post verwacht dat de corporaties naast de hogere rentelasten ook mer belasting moeten betalen. Want zijn de woningen eenmaal in de commerciële dochter ondergebracht, dan moet de corporatie ook vennootschapsbelasting betalen.

De schadepost is volgens Van der Post moeilijk in te schatten omdat de hoogte van de heffing afhankelijk is van de winst die geboekt wordt. “Het ministerie van Financiën heeft altijd 25 miljoen euro gereserveerd voor de vennootschapsbelasting van de corporaties”, geeft hij een indicatie van de kostenpost.

Het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (Vrom) verwacht dat de extra rentelasten voor corporaties een stuk lager uitvallen. De Haagse beleidsmakers denken dat corporaties ongeveer 0,25 procentpunt meer rente moeten betalen voor de 600.000 woningen die uit de WSW-borging gehaald moeten worden. De schadepost zou daarmee op zo�n 20 miljoen euro per jaar uit komen.

“Ten opzichte van de totale omzet in de sector is dat niet zo veel geld”, relativeert een woordvoerder van het ministerie het bedrag. Daarnaast wijst hij op de voordelen van een betere marktwerking. “Voor de dochteronderneming ontstaat zo een gelijk speelveld met andere marktpartijen.”

De commerciële activiteiten van corporaties staan hoog op de agenda sinds eurocommissaris N. Kroes dit najaar de vinger op de gevoelig plek legde. Zij wil dat de sociale huisvesters een ondubbelzinnig onderscheid maken tussen hun maatschappelijk en op de vrije markt gerichte activiteiten. In de huidige situatie is daar onvoldoende sprake van waardoor de gunstige financieringsvoorwaarden van corporaties gezien worden als verboden staatssteun. Dekker komt met de commerciële dochters Kroes tegemoet.

Reageer op dit artikel