nieuws

Bouwdienst schoffeert werknemers

bouwbreed Premium

den haag – Werknemers van de Bouwdienst van Rijkswaterstaat zijn woedend over de grove en kwetsende toon in de (her)plaatsingsbrieven die zij hebben gekregen.

In kwetsende formuleringen hebben werknemers van de Bouwdienst te horen gekregen waar ze – door de reorganisatie van volgend jaar – gaan werken binnen de nieuwe Bouwdienst. Typeringen als �U bent een risico voor de dienst�, �lomp�, �bot�, �autistisch� en �arrogant� komen in veel van de bijlagen van de brieven voor, zo zeggen boze werknemers die absoluut anoniem wensen te blijven. “Bijna niemand heeft een positieve brief gekregen. Zo ga je niet met je mensen om”, zegt één van de onthutste briefontvangers. De ondernemingsraad (or) van de Bouwdienst is met stomheid. “Dit is een zeer vervelende zaak”, aldus voorzitter H. Pool.

“De vertrouwensrelatie tussen de leiding en de werknemers is op deze manier ernstig verstoord. De leiding is om het een en ander recht te trekken, maar de brieven zijn natuurlijk al de deur uitgegaan. Dat kun je dus niet meer terugdraaien. Kreten als lomp en arrogant zijn onaanvaardbaar.” De or heeft inmiddels alle werkgevers opgeroepen hun brieven op te sturen om een goed beeld te krijgen van het geheel. Vakbond Abvakabo zegt de zaak te onderzoeken.

De brieven zijn opgesteld door de daarvoor ingestelde Plaatsings Advies Commissie (PAC). De PAC moest bekijken op welke afdeling de vijfhonderd werknemers worden geplaatst binnen de �nieuwe� Bouwdienst. In de commissie zaten onder andere twee toekomstige leidinggevenden. Het wrange is dat de plaatsingscommissie van de directie had meegekregen om verhullend taalgebruik te vermijden. Duidelijkheid zou immers de beste basis zijn voor de toekomst van medewerker en dienst. “Duidelijkheid mag echter nooit worden verward met een toonzetting en woordkeuze die als kwetsend worden ervaren”, schrijft hoofdingenieur-directeur L. Bouter van de Bouwdienst in een excuusbrief. Volgens een woordvoerder van de dienst gaat het slechts om

incidentele gevallen. Hij weerspreekt dat er woorden als �autistisch� zijn gebruikt. “In ongeveer vijf gevallen is het woord bot gevallen. Daar hebben wij onze excuses voor aangeboden.”

Naast het taalgebruik is er ook beroering ontstaan over de gespreksverslagen. Volgens de werknemers heeft het PAC-team zinsneden uit sollicitatiegesprekken gelicht waar een geheel andere lading aan is gegeven. Zo is de zin �ik hoop dat het inderdaad allemaal goed komt met de nieuwe werkwijze� uitgelegd als �de medewerker lijkt negatief en kritisch ten opzichte van de nieuwe bouwdienst; de medewerker heeft geen vertrouwen in de nieuwe werkwijze van de Bouwdienst�.

Vandaag praat Bouter met de ondernemingsraad over de zaak.

Reageer op dit artikel