nieuws

Belgische bouw krijgt nieuw vestigingsbesluit

bouwbreed Premium

brussel – De Confederatie Bouw (CB) in België is tevreden met de vereenvoudiging voor de vestigingsregeling voor de bouwsector. Niet alleen neemt de administratieve rompslomp af, ook krijgt Beun de Haas geen kans.

Minister Laruelle van Middenstand en staatssecretaris Van Quickenborne van administratieve vereenvoudiging krijgen een voldoende van de bouw. De nieuwe vestigingsregels betekenen een modernisering. Het voorkomen dat de eerste de beste avonturier nog als aannemer aan de slag kan gaan, is nog belangrijker.

In de regeling is gekozen voor negen clusters van bouwberoepen. Deze zijn de ruwbouw, dakbedekking en waterdichting, schrijnwerk en glazenmakers, elektrotechniek, de installatie van verwarming, gas en sanitair, stukadoor-, cement- en dekvloeractiviteiten, tegel, marmer en natuursteen, eindafwerking en ten slotte algemene aanneming.

Deze groepen omvatten niet alleen alle huidige gereglementeerde bouwberoepen, maar ook de activiteiten van de algemene aanneming, dekvloeren en bepaalde activiteiten die niet in de huidige definitie zijn opgenomen. Volgens de Confederatie Bouw betekent een en ander dat het toepassingsgebied ruimer wordt, waardoor het geheel meer samenhang vertoont en de consument beter wordt beschermd.

Daarnaast komt er een systeem van twee types van kennis: algemene kennis over de bouw en beroepsspecifieke kennis volgens de cluster. De aspirant-aannemer moet bijvoorbeeld bewijzen dat hij de rechten en de plichten van de onderaannemer kent, als ook de belangrijkste bepalingen inzake gunning en uitvoering van overheidsopdrachten, de aansprakelijkheid, de procedures van oplevering en het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming. Ook moet hij op de hoogte zijn van bepaalde zaken, die specifiek zijn voor zijn vakgebied zoals de eigenschappen van materialen en de kwaliteitsstandaarden.

De nieuwe regeling die in een koninklijk besluit is gegoten, bepaalt ook de manier waarop deze kennis kan worden bewezen. Dat kan zijn door ervaring (minstens drie jaar actief in de branche) of door diploma�s waaruit blijkt dat de betrokkene met succes de middelbare school heeft doorlopen. Het koninklijk besluit bevat ook overgangsmaatregelen om aan de gevestigde ondernemingen te garanderen dat zij hun activiteiten kunnen voortzetten in het kader van de nieuwe reglementering. De nieuwe regeling moet volgend jaar van kracht worden.

Reageer op dit artikel