nieuws

Beleggen in je buurt

bouwbreed Premium

Amsterdam kampt al jaren met het vertrek van middeninkomens uit de stad door een tekort aan kwalitatief goede huurwoningen: woningen met een oppervlakte van meer dan negentig vierkante meter, minimaal drie slaapkamers en een huurprijs van tussen de zeshonderd en duizend euro per maand. Men schat dat er 17 duizend van deze woningen extra nodig […]

Amsterdam kampt al jaren met het vertrek van middeninkomens uit de stad door een tekort aan kwalitatief goede huurwoningen: woningen met een oppervlakte van meer dan negentig vierkante meter, minimaal drie slaapkamers en een huurprijs van tussen de zeshonderd en duizend euro per maand. Men schat dat er 17 duizend van deze woningen extra nodig zijn. Dan pas kan ook het probleem van de stagnerende doorstroming worden opgelost, waarbij sociale huurwoningen bezet worden gehouden door huurders met een te hoog inkomen.

Het recent opgerichte investeringsfonds van de Amsterdamse woningcorporaties Het Oosten en De Key en Rabo Vastgoed is daarom een goed initiatief. Met dit Stedenfonds wil men honderden huurwoningen in het middensegment en daarnaast bedrijfsruimten realiseren. Bepaalde wijken met een eenzijdig woningaanbod kunnen door deze impuls voor meerdere groepen huurders en ondernemers aantrekkelijk worden.

Het fonds moet op termijn een omvang krijgen van vijfhonderd miljoen euro, grotendeels op te brengen door institutionele beleggers tegen een marktconform rendement. Ook in andere steden bestaat al interesse voor het initiatief.

Een belangrijk aspect van het plan is de uitstraling naar wijken als geheel. Steeds meer gaan woningcorporaties en projectontwikkelaars zich bezighouden met de manier waarop mensen in nieuw gebouwde woningen moeten gaan wonen en hoe zij

zich tot elkaar zullen verhouden. Het beheer van de openbare ruimte en van de wijk als geheel blijkt een belangrijk aspect van het woongenot te zijn.

Het neerzetten van aardige woningen vormt op zichzelf nog geen garantie voor een leefbare wijk, daar is meer bezinning voor nodig over het soort bewoners dat men wil aantrekken en de bewonersmix die men wil maken.

Het bouwen van duurdere huurwoningen om zo de middenklasse voor steden te behouden, kan in die zin ook tot de taken van woningcorporaties gerekend worden: de leefbaarheid en daarnaast ook de doorstroming zijn ermee gediend. Zeker hoogopgeleide starters op de woningmarkt, zoals Amsterdam die veel kent, worden bediend met de huurwoningen in het middensegment omdat zij vaak nog niet in staat zijn de sprong te maken naar het kopen van een woning. De partners in het project willen de bouw van de woningen koppelen aan het opstellen van �gebiedsondernemingsplannen�, waarin duidelijke afspraken worden gemaakt over de functies van de gebieden die men wil herontwikkelen. Het plan biedt interessante nieuwe perspectieven. Als in wijken geïnvesteerd wordt gaat de waarde van de woningen omhoog, de investering wordt terugverdiend. Voor institutionele beleggers is dat dus aantrekkelijk.

Een volgende stap kan zijn om ook particulieren de gelegenheid te geven geld in te leggen. Dan wordt het als het ware mogelijk in je eigen wijk te beleggen. Ben je zorgzaam voor je woning en de buurt, dan sla je twee vliegen in één klap: je woongenot neemt toe, maar je belegging wordt ook meer waard. Zo wordt een stedenfonds ook een mensenfonds en dat kunnen we in de grote stad best gebruiken om de betrokkenheid van bewoners bij hun wijk te vergroten.

Reageer op dit artikel