nieuws

Asbest veilig schonen met Farwick Max

bouwbreed

zwolle – Grond die is vervuild met asbest kan op locatie goed en veilig worden gereinigd met een gesloten zeefinstallatie die is voorzien van een reinigingsfilter. Dat valt af te leiden uit een recente publicatie van VROM. Harry Berends Milieutechniek uit het Groningse Grijpskerk zet momenteel zon installatie in.

Overal liggen nog tonnen grond die zijn vervuild met asbest, weet directeur H. Berends van de Grijpskerkse onderneming. Die grond kan ter plaatse worden geschoond waarmee de locatie geschikt wordt gemaakt voor bijvoorbeeld bouwprojecten. VROM stelde een zogeheten handreiking samen voor het mobiel reinigen, opslaan en vervoeren van wat het departement �asbesthoudende bulkmaterialen� noemt. De praktijk leert dat een aangepaste zeefinstallatie zonder gevaar voor personeel en omgeving asbest en grond scheidt. In de berekening van het ministerie nemen de reinigingskosten door de verbouwde zeefmachine over het geheel genomen toe met ongeveer een eurokwartje. Zeven van grond spaart stortkosten. De kosten van het zeven blijven beperkt wanneer bijvoorbeeld gemeenten een centrale stortplaats inrichten voor asbesthoudende grond. Een grotere hoeveelheid is rendabeler te zeven.

Aanpassingen

Harry Berends Milieutechniek maakte een 11 tons Farwick Max mobiele trommelzeef geschikt voor het asbestwerk. Ontwikkelen, beproeven en ombouwen van deze machine met afstandsbediening nam zo�n drie jaar in beslag. De aanpassingen bestaan uit onder meer een filterinstallatie die de lucht uit de zeeftrommel afzuigt, een vernevelaar die de afgezogen lucht en het gezeefde materiaal bevochtigt en huiven die de openingen tussen het trommelhuis en de vultrechters van de lopende banden stofdicht afsluiten. Berends ontwikkelde zelf de installatie die de lucht rond de toe- en afvoer, de zeeftrommel en de overstorten afzuigt en schoonmaakt. Per uur zuigt de installatie zo�n 2000 kubieke meter lucht weg.

De verschillende aanpassingen perken de hoeveelheid vrijkomend stof in en voorkomen dat asbestvezels in de lucht geraken. En daarmee zegt Berends grond te kunnen zeven onder wat hij asbestcondities noemt. TNO stelde bij een proef met de installatie vast dat de emissies aan wet en regel voldoen. De proef leverde ook de aanzet tot enkele technische verbeteringen zoals een regeling voor de capaciteit van de installatie die de lucht reinigt. De reinigingskast is ook veranderd zodat de lucht beter wordt schoongemaakt.

Deze aanpassingen verbeteren het reinigingsvermogen van de installatie. Berends constateerde dat tijdens een volgende proef met puingranulaat dat onder gecontroleerde omstandigheden opzettelijk met asbest werd vervuild. Metingen toonden aan dat de lucht die de installatie verliet voor 98 procent schoon was. De resterende 2 procent leverde geen probleem op: de hoeveelheid asbest in deze lucht bedraagt minder dan 100 milligram per kilo droge stof. Soortgelijke prestaties zegt Berends te boeken met de reductie van het kwartsstof dat uit de zeeftrommel vrijkomt.

Op termijn wil het Grijpskerkse bedrijf de verbouwde zeefmachine nog verder aanpassen, bijvoorbeeld door het aggregaat dat elektriciteit genereert voor de onderdrukmachine op het chassis te zetten. Het water voor de vernevelaar komt vooralsnog uit een losse tank; een vast reservoir maakt de machine te zwaar waardoor Berends die niet meer als aanhanger over de weg mag vervoeren. De trommelzeef staat op twee assen en wordt achter een vrachtwagen naar de locatie gebracht.

De Fairwick Max is bedoeld voor middelgrote partijen. De zeef scheidt grond van puin. Gebonden asbest wordt handmatig uit de gezeefde fractie gehaald. Op dezelfde manier kan bijvoorbeeld ook teerhoudend asfalt, kunststof en metaal uit de stroom worden gehaald. Voor deze sortering wordt aan de achterkant van de machine een �scheidingscentrum� ingericht met een aantal containers voor de verschillende materialen. De capaciteit van de trommelzeef hangt af van de zeeffractie en de conditie van het te zeven materiaal. Standaard zeeft de machine het materiaal in fracties van 20 of 25 millimeter en bereikt dan een capaciteit van 30 tot 60 kubieke meter per uur.

Ontwikkelen, beproeven en ombouwen van machine nam drie jaar in beslag

Reageer op dit artikel