nieuws

Amsterdam verhoogt zijn bouwproductie aanzienlijk

bouwbreed

AMSTERDAM – In Amsterdam is dit jaar de bouw van 5585 woningen begonnen. Dat zijn 945 woningen meer dan een jaar eerder, zo is gisteren bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse planpresentatie van Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam.

Wethouder D. Stadig haalt daarmee zijn politieke doel om in zijn laatste bestuursperiode minstens 16.000 woningen in aanbouw te nemen. De teller over de afgelopen vier jaar staat al op 16.349 nieuwe woningen.

Stadig toonde zich zeer tevreden over dit resultaat. “Alle extra inspanningen om de bouwproductie te verhogen, hebben hun vruchten afgeworpen. Dit resultaat is belangrijk voor de ontwikkeling van Amsterdam. De stad moet zich blijven vernieuwen. Er is een grote vraag naar woningen”, aldus Stadig.

De extra inspanningen bestonden onder meer uit het beschikbaar stellen van extra geld om projecten vlot te trekken, de aanstelling van een regisseur woningbouw, productieafspraken met de Amsterdamse corporaties en een drastische vereenvoudiging van regelgeving. �De Grote Vereenvoudiging� moet ook in de toekomst helpen om de woningproductie te versnellen en de kosten te beheersen.

Tijdens de presentatie werd ook de winnaar van de Zuiderkerkprijs 2005 bekendgemaakt. Het complex Borneodriehoek in de Indische Buurt in stadsdeel Zeeburg van Atelier Zeinstra van der Pol is volgens de jury onder voorzitterschap van wethouder Bijl van Almere een goed voorbeeld van een stedelijk woningbouwproject op een moeilijke locatie langs de spoorlijn Amsterdam-Utrecht.

Niet alleen de architectuur springt in het oog. Het project van De Alliantie Projectontwikkeling overtuigt ook door efficiënte plattegronden, zorgvuldige detaillering en de combinatie van sociale huur- en koopwoningen.

De Nico Nijmijerpluim voor voortvarend en snel bouwen werd dit jaar toegekend aan Ymere, Bouwfonds MAB en Segesta Groep voor twee bouwblokken aan de Houtmankade in Amsterdam-Westerpark. Dat project is een ontwerp van Lafour & van Wijk.

Reageer op dit artikel