nieuws

Amsterdam moet bouw en milieu niet ontkoppelen

bouwbreed Premium

AMSTERDAM – Een goed ruimtelijk-ordeningsbeleid houdt ook rekening met de gevolgen van bouwactiviteiten voor het milieu. Amsterdam moet niet pleiten voor ontkoppeling van beide zaken, zo meent de Enquêtecommissie Luchtkwaliteit van de hoofdstedelijke gemeenteraad.

Volgens commissievoorzitter M. van Poelgeest behoort vieze lucht tot de belangrijkste bedreigingen voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Er is bovendien geen veilig niveau. In de stad zelf is verkeer de grootste bron van verontreiniging. Daarom moet, zo schrijft de enquêtecommissie in het vrijdag gepubliceerde rapport, gekozen worden voor een stad met veel minder auto�s. Of een stad met alleen schone auto�s. In beide scenario�s is een scherpe norm noodzakelijk. Van Poelgeest verzet zich dan ook tegen gesjoemel met de huidige normen, zoals het niet meetellen van zeezout.

Aan koppeling van ruimtelijke ordening en milieu valt volgens de commissie niet te ontkomen, ook al dreigt een bouwstop. “Vanuit de ruimtelijke ordening wordt soms narrig gereageerd op nieuwe milieunormen. Gelet om de gezondheidsproblemen mag deze narrigheid geen reden zijn om elke vorm van koppeling af te wijzen”, aldus Van Poelgeest.

Structureel

Van eerst nieuwe woningen bouwen en later de problemen wel oplossen, kan volgens hem geen sprake zijn. Bij grote bouwplannen moeten de milieueffecten structureel in kaart worden gebracht. Vervolgens kan een mer-procedure waarborgen dat een bouwplan indien nodig aanpassing ondergaat. Maatregelen kunnen zijn het verminderen van de parkeernorm, extra fietsvoorzieningen of verbetering van openbaar vervoer.

Verder pleit de enquêtecommissie voor een snelle introductie van rekeningrijden, het weren van vieze vrachtauto�s uit bepaalde delen van de stad, hogere parkeertarieven voor vuile auto�s en meer groen.

Reageer op dit artikel