nieuws

Amsterdam gaat duur van opbrekingen beperken

bouwbreed

AMSTERDAM – Als één aannemer alle werkzaamheden aan een straat uitvoert, kan de duur van hinderlijke opbrekingen aanzienlijk worden verkort. Dat verwacht de gemeente Amsterdam.

De komende twee jaar zal op veel plekken in Amsterdam worden gewerkt aan riolering, nutsvoorzieningen, bruggen, tramrails en wegen. Om de stad toch bereikbaar te houden zoekt de gemeente naar nieuwe manieren om de overlast te beperken. In de Bilderdijkstraat in Oud-West komt daarom een proef met aanbesteding van alle werkzaamheden bij één aannemer.

Het idee daarvoor is afkomstig van stadsdeel Oud-West. Juist daar ondervonden ondernemers en bewoners in het recente verleden enorm veel hinder van de herinrichting van de Overtoom. Door gebrekkige planning tussen twee stadsdelen, het Gemeentelijk Vervoerbedrijf en DWR, belast met de vernieuwing van de riolering, duurde het werk maanden langer dan strikt nodig was.

Volgens stadsdeelwethouder W. Toonk van Oud-West kan vertraging en slechte afstemming op een simpele manier worden voorkomen. Alle bij een straat betrokken partijen maken vooraf hun werkzaamheden duidelijk. Daarna zorgt het stadsdeel voor de aanbesteding bij een hoofdaannemer. Die draagt zorg voor de juiste aansturing van alle onderaannemers. Hierdoor wordt de uitvoeringsduur verkort en is er minder overlast op straat.

Verder streeft Amsterdam naar verlenging van de werktijd. Aan winkelstraten mag worden gewerkt van zeven uur �s ochtends tot zeven uur �s avonds. En er komt een betere planning van het werk aan de hoofdroutes. Om doorstroming te bevorderen, stelt de gemeente speciale gebiedsregisseurs aan.

Vanwege alle werkzaamheden aan de Noord-Zuidlijn wordt de aanpak van de Wibautstraat een aantal jaren uitgesteld.

Reageer op dit artikel