nieuws

Aanzet tot debat over toekomst Zuidas Amsterdam

bouwbreed

den haag – De Zuidas van Amsterdam ontpopt zich als zakencentrum van internationaal formaat. Bovendien heeft dit deel van de zuidelijke randweg de optimale condities om tot een gevarieerd stedelijk centrum uit te groeien.

In �Amsterdam Zuidas – European Space�, uitgegeven door 010 Uitgevers uit Rotterdam, geven experts hun visie op de ontwikkeling van het gebied en de dilemma�s en uitdagingen voor de toekomst. Het boek dient als kritische en constructieve introductie tot een sociaal en wetenschappelijk debat voor de toekomst van de Zuidas.

Als het aan Amsterdam had gelegen, was een bedrijvencentrum met internationale allure op de IJ-oevers bij het centrum gekomen. Maar de markt besloot anders toen ABN Amro zijn hoofdkantoor tegen de wil van de gemeente aan de Zuidas plande en andere bedrijven volgden. Nu is de zuidelijke randweg van Amsterdam een van de meest dynamische plekken van stedelijke ontwikkeling in Nederland op dit moment.

Het boek plaatst de Zuidas in een internationale context met overzichten en illustraties van economische centra op mondiaal niveau en geeft een goed beeld van de wording van een ontwikkelingsgebied en de �krachten� die daarin een rol spelen. �Amsterdam Zuidas� bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de positie van de Zuidas gedefinieerd. Verhelderend is het centrale interview van Willem Salet en Pi de Bruyn met Klaas de Boer, directeur dienst Ruimtelijke Ordening, over de �ontstaansgeschiedenis� van de Zuidas als financieel-zakelijk centrum en de rol van de gemeente. De conclusie luidt dat de ondanks verreikende ambities, de strategische inpassing nog niet vastligt. Voorzichtigheid is geboden bij publiek-private ontwikkelingen die volgens één van de schrijvers risicovol kunnen zijn.

Deel twee behandelt de economische en sociale aspecten van het gebied en de organisatie ervan. Ook wordt ingegaan op eventuele dilemma�s, als de invulling van de vrije ruimte. �Amsterdam Zuidas� besluit met de conclusie dat het project Zuidas mag worden aangenomen als een belangwekkend onderwerp op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

�Amsterdam Zuidas-European Space� is uitgegeven door 010 Uitgevers, Rotterdam. De paperback is Engelstalig en kost 29,50 euro. ISBN 90 6450 583 7.

Reageer op dit artikel