nieuws

Zandwinlocatie Steenwijk decor voor villas en kantoren

bouwbreed Premium

steenwijk – Langs de A32 ter hoogte van Steenwijk wordt de komende jaren een bijzonder bouwproject uitgevoerd. Een zandwinlocatie van Roelofs Zandwinning wordt benut om daar een villawijk, kantoren, bedrijven en recreatievoorzieningen uit de grond te stampen.

De provincie Overijssel wil zandwinlocaties multifunctioneler benutten; ofwel wonen, werken en recreëren op deze lokaties combineren. Belangrijke bijkomstigheid is dat het benodigde zand bij de deur ligt, waardoor transport- en verwerkingskosten relatief laag blijven.

Ongeveer 75.000 kubieke meter zand wordt op en langs het Eeser Meer opgespoten, waardoor een nieuw woon- en werkgebied ontstaat in het buitengebied Eeserwold. Het zand is afkomstig uit het naburige zanddepot in het Eeser Meer waar circa 5 miljoen kuub ophoog- en industriezand voorhanden is. Op deze ophooggebieden verrijzen in de komende vijf jaar 154 villa�s, 35 hectare bedrijventerrein, 8 hectare kantorenpark, een golfbaan, hotel en een waterpaviljoen. De afstand tussen het tijdelijke zanddepot en de toekomstige woon- en werkgebieden bedraagt slechts 600 meter; een ideale situatie dus voor het grondverzet.

Voorafgaand aan de bouw van de eerste woning wordt het depot voor de zandwinning verplaatst naar de zuidoosthoek van het 200 hectare grote plangebied. Aan de boorden van het Eeser Meer liggen straks het kantorenpark Eeser Campus, het bedrijventerrein Eeser Gaard, het Eeser Landgoed en Eeser Buiten met de villa�s en circa 24 appartementen. In het uiterste noordoosten wordt een golfbaan met negen holes aangelegd. Roelofs Projectontwikkeling ontwikkelt het bedrijventerrein en kantorenpark, terwijl Geveke Ontwikkeling de woningen en recreatieve voorzieningen voor haar rekening neemt.

Het plangebied ligt in een glaciaal bekken, dat in de voorlaatste ijstijd is gevormd. Het laagstgelegen punt ligt circa 0,30 centimeter +NAP. Vanwege de lage ligging van het gebied had het waterschap Reest en Wieden nogal bezwaar tegen het plan. Immers: laaggelegen gebieden in Nederland zijn uiterst belangrijk voor de retentie van overtollig water uit beken en kanalen. Immers: de zeespiegel stijgt en het aantal piekbuien neemt overhand toe. De toekomstige bewoners moeten het ook droog houden.

Projectleider S. Dom van ingenieursbureau Royal Haskoning, verantwoordelijk voor het projectmanagement en integrale advisering aan de betrokken partijen, erkent dat Reest en Wieden beren op de weg zag. “Echter, wij hebben er samen met het waterschap voor gezorgd dat de waterhuishouding optimaal is gewaarborgd. De weerstand sloeg daardoor om in een positieve overtuiging dat we juist een meerwaarde konden realiseren”, legt Dom uit.

Het waterschap heeft berekend dat in het plangebied maximaal 190.000 kuub water moet worden geborgen bij een piekbelasting. Mede daarom zijn er kreken in het woongebied gecreëerd die het water kunnen opvangen. De kreken beslaan een oppervlakte van circa 6 hectare. Deze kreken dringen door tot in Eeser Buiten, één van de twee villawijken. Projectorganisatie Eeserwold en het waterschap sloegen daarmee twee vliegen in één klap: het water als belevingselement voor de bewoners en de opvang van overtollig hemelwater. De belangrijkste wateropvang vindt echter plaats in het Eeser Meer dat van 23 tot 60 hectare wordt uitgebreid, ondanks de aanleg van de woon- en werkgebieden.

De projectorganisatie en Reest en Wieden bepalen nog hoe het overtollig water via een stuw in de aangrenzende Steenwijker Aa in het Eeser Meer wordt gelaten. Dat kan via een vistrap, een ondergrondse duiker of een bovengronds ventkanaal dat langs de Steenwijker Aa wordt gegraven. “De mooiste en ecologisch meest waardevolle oplossing zou een vistrap zijn”, vindt Dom. “Dan kan het overtollig water onder vrij verval in het Eeser Meer stromen.”

Klasseerinstallatie

Komend jaar begint Roelofs met de aanleg van de kreken en het uitgraven van de nieuwe oevers van het meer. Vervolgens zal een nieuw werkterrein voor Roelofs Zandwinning worden aangelegd met de bouw van een zandklasseerinstallatie die diverse soorten zand kan leveren aan de industrie. Tegelijkertijd wordt de infrastructuur in de nieuwe woon- en werkgebieden aangelegd. In het voorjaar van 2006 hopen Geveke Ontwikkeling de eerste modelwoning en Roelofs Projectontwikkeling het eerste bedrijfspand op te leveren.

Reageer op dit artikel