nieuws

Woningbouw komt te traag van de grond

bouwbreed Premium

den haag – Nederland slaagt er de komende tien jaar niet in het woningtekort goed terug te dringen. Ook op het terrein van waterberging, toch een van de meest urgente ruimtelijke opgaven, wordt tot 2015 amper vooruitgang geboekt.

Dat blijkt uit de nieuwste editie van de Nieuwe Kaart van Nederland die morgen officieel wordt gepresenteerd. De kaart een overzicht van alle beschikbare ruimtelijke plannen bij de gemeenten, provincies, waterschappen en departementen tot 2015. Het Nirov, vereniging voor planologen heeft de afgelopen drie jaar alle plannen bij de overheden heeft verzameld. Het concludeert dat er in Nederland volop plannen worden gemaakt, maar dat er in de uitvoering �veel� blijft steken.

In de woningbouw komt eenderde niet van de grond, constateert de vereniging, die daarbij de Nieuwe Kaart van Nederland heeft vergeleken met de eerste uitgave van acht jaar geleden. “In totaal zijn 270.000 van de 706.000 woningen uit de plannen van 1997 nog niet gebouwd.”

Op basis van de plannen in de nieuwe editie van de Nieuwe Kaart van Nederland heeft het Nirov berekend dat tot 2015 liefst 10 procent van Nederland op de schop gaat. Opvallend is dat de vereniging over het gehele land maar een �handvol� locaties heeft aangetroffen die zijn gereserveerd voor waterberging. De vereniging wijst er op dat het juist hard nodig is dat er gebieden worden bestemd voor opvang van overtollig water.

Op de Nieuwe Kaart van Nederland, die voor professionals een hulpmiddel moet zijn bij het maken van ruimtelijke analyses en afwegingen, staan in totaal 931.000 nieuw te bouwen woningen. Ruim 600.000 daarvan zijn buiten het bestaande stedelijke gebied bedacht. De tijd van de grote Vinex-locaties is voorbij, concludeert het Nirov. “Vooral in Noord-Brabant worden opvallend veel kleinere woningbouwlocaties gepland.” In het Noorden van Nederland springen de grote er juist wel uit, zoals de Blauwe Stad, Meerstad, Leeuwarden Zuid en Wieringen Randmeer.

De komende tien jaar komt er volgens de plannen voor 33.000 hectare aan nieuwe bedrijventerrein bij. Bij 7400 hectare gaat het om oude bedrijventerreinen die worden geherstructureerd. Het Nirov constateert dat er net als acht jaar geleden ook nu veel plannen voor nieuwe natuur op de Nieuwe Kaart van Nederland te vinden zijn. Volgens de plannen moet er voor 200.000 hectare nieuwe natuur bijkomen.

De Nieuwe Kaart van Nederland wordt morgen tijdens de Nirov-manifestatie “Nieuwe Kaart Nieuwe Ruimte� onthuld. Vanaf gisteren is de Nieuwe Kaart als digitale kijkdoos al te vinden bij Google Earth, de bestanden zijn gratis te downloaden bij www.nieuwekaart.nl.

Reageer op dit artikel