nieuws

Werkgevers rekenen op hogere loonstijging

bouwbreed Premium

amsterdam – Ruim driekwart van de werkgevers rekent op een loonstijging van minstens 2 procent. Dit is opmerkelijk omdat de bonden hebben aangekondigd volgend jaar met looneisen te zullen komen van 2 procent.

Uit onderzoek naar het arbeidsvoorwaardenbeleid onder 101 bedrijven constateert het internationale beloningsadviesbureau Towers Perrin dat de werkgevers duidelijk hogere loonstijgingen verwachten dan de bonden nu aangeven. Zo�n 28 procent van hen denkt zelfs aan loonstijgingen van meer dan 28 procent.

Volgens het bureau is dit een gevolg van de weer aantrekkende economie. Vooral in sectoren waar dan een tekort aan personeel ontstaat, zal de loonstijging harder gaan dan gemiddeld.

Ook de achterblijvende lonen en zelfs koopkrachtdalingen spelen een rol. Dit geldt nog sterker als eind januari blijkt dat de nettobedragen lager uitvallen als gevolg van allerlei fiscale wijzigingen zoals de behandeling van de auto van de zaak en als gevolg van het nieuwe ziektekostenstelsel.

Towers Perrin constateert verder dat ondernemingen de komende tijd vooral streven naar het flexibeler maken van de arbeidsvoorwaarden. Daarbij gaat het niet alleen om flexibeler beloningsstructuren maar bijvoorbeeld ook om het ontslagrecht.

FNV en CNV zullen in het komende cao-seizoen een looneis stellen van 2 procent. De Federatieraad van de FNV heeft gisteren besloten het voorstel van het Bondsbestuur van 1,5 procent iets op te trekken. “Onze leden hebben te kennen gegeven geen enkel vertrouwen te hebben in de koopkrachttoezeggingen van het kabinet. Zij vertrouwen meer op de kracht van hun onderhandelaars”, aldus cao-coördinator W. Wind.

Volgens haar is deze looneis nog steeds verantwoord. “Wij blijven immers binnen de ruimte van 3 procent die we eerder hebben vastgesteld. En een looneis van 2 procent past ook binnen de loonramingen van het CPB voor 2006.”

Reageer op dit artikel