nieuws

Vliegbasis Gilze-Rijen maakt zich op voor forse uitbreiding

bouwbreed Premium

gilze-rijen – Het kan verkeren. Een paar jaar geleden zou de vliegbasis Gilze-Rijen nog sluiten. Nu staat ze aan de vooravond van een van de grootste bouwprojecten binnen Defensie. De uitbreiding kost 189,6 miljoen euro.

Uitbreiding is nodig vanwege de verplaatsing van alle transporthelikopters van de vliegbasis Soesterberg naar Gilze-Rijen. Daarmee groeit de Midden-Brabantse basis uit tot het grootste vliegveld van de Koninklijke Luchtmacht. Vanaf 1 januari 2008 werken er 2000 militairen en burgers.

Om de komst van bijna veertig transporthelikopters – Chinooks, Cougars en Alouettes – en 750 personeelsleden mogelijk te maken, moet er heel wat worden gebouwd: twee grote operationele helikoptercomplexen, één grote onderhoudshangaar voor alle helikoptertypes, diverse werkcentra, kantoren, twee legeringsgebouwen, een sporthal, een schietbaan en een integraal opslagmagazijn.

Bovendien moet het in korte tijd gebeuren. “Normaal staat er zes tot acht jaar voor. Wij doen het in vier jaar”, schetst luitenant-kolonel J. van de Ven, hoofd projectteam infrastructuur. Van die vier jaar is al twee jaar besteed aan voorbereiding.

Direct na het besluit in 2003 om de transporthelikopters van Soesterberg naar Gilze-Rijen te verhuizen maakte een projectteam plannen voor de aanpassing van de basis. De eerste grootschalige bouwactiviteiten op de basis, nu nog alleen de thuisbasis van de Apache-helikopters, beginnen komend voorjaar.

In oppervlakte is Gilze-Rijen met zo�n 650 hectare nu al het grootste luchtmacht-vliegveld, maar toch was de invulling volgens Van de Ven behoorlijk puzzelen. Een groot deel van het terrein kan niet worden bebouwd. Dat is operationeel vlieggebied, dat vrij van obstakels dient te blijven. Een ander deel is overwegend bos en valt binnen de ecologische hoofdstructuur, terwijl ook de aanwezigheid van munitiebunkers bouwen op verschillende lokaties onmogelijk maakt. Daar komt bij dat sommige gebouwen door de enorme afmetingen – de grootste is ongeveer 250 meter lang – niet overal passen.

Om plaats te maken voor de nieuwbouw is er de afgelopen maanden al een beperkt aantal gebouwen gesloopt. “We proberen zo veel mogelijk gebruik te maken van de bestaande infrastructuur”, stelt H. Schimmel, projectleider van de Dienst Gebouwen, Werken & Terreinen, het defensieonderdeel dat de uitvoering van het bouwproject op Gilze-Rijen voor zijn rekening neemt. De dienst beschikt over eigen ontwerpers en deskundigen op het gebied van ruimtelijke ordening.

Hoewel natuurbehoud zo veel mogelijk het streven is, moest toch een deel van het bos verdwijnen. Dat verlies wordt gecompenseerd door een oud rolbanenstelsel terug te geven aan de natuur en door in de buurt van de basis grond aan te kopen en in te richten als natuurgebied.

Het totale project is opgeknipt in ongeveer zeventig deelprojecten, die variëren in grootte van 10.000 tot 20 miljoen euro. Uitgangspunt daarbij is dat de grote projecten door de grote bouwcombinaties worden gedaan en de kleine door kleinere ondernemers, om opk de regio te laten profiteren.

De gunning van het eerste deelproject – de aanleg van opstelplatforms voor de Chinook- en Cougarhelikopters ter waarde van 4,2 miljoen euro – gebeurt aan het einde van deze maand. Daarbij gaat het om een design- en construct-contract. Die contractvorm geldt niet voor alle aanbestedingen. “Niet elk contract leent zich daarvoor. We willen ook niet alle risico�s bij de aannemer leggen”, zegt Schimmel.

Voor het ontwerp van de gebouwen bestaat geen blauwdruk binnen Defensie, verzekert hij. “Bouwmethoden, materialen en normen veranderen. Bovendien willen we aansluiten bij de omgeving.”

In de huidige plannen is ook rekening gehouden met de stationering op Gilze-Rijen van acht à tien nog door Defensie aan te schaffen NH 90-helikopters (type MTTH). De nieuwe helikopters worden pas rond 2010 of 2011 verwacht.

De piek van de bouwactiviteiten ligt in het najaar van 2006 en de eerste helft van 2007. Het is nog een hele opgave om het bouwverkeer straks in goede banen te leiden. Zo�n 1000 tot 2000 bouwvakkers zijn in de drukste periode bezig op het gehele terrein. De bedoeling is om de bouwplaatsen van de verschillende aannemers zo veel mogelijk van elkaar te scheiden. Omdat het gewone werk op de vliegbasis ongehinderd door moet kunnen gaan, wordt het bouwverkeer zo veel mogelijk gescheiden van het normale luchtmachtverkeer. Er komt daarom een aparte ingang voor het bouwverkeer.

De bouwplannen zijn in nauw overleg met de gemeente Gilze en Rijen totstandgekomen. De gemeente is blij met de economische gevolgen van de uitbreiding, laat wethouder B. Wagemakers (ruimtelijke ordening) weten. In de woningbouwplannen voor de komende jaren houdt de gemeente rekening met de komst van nieuwe inwoners. “Ze zullen niet allemaal hier komen wonen, maar toch wel de helft”, schat Wagemakers. “We hebben dan toch 450 tot 500 woningen extra nodig.”

In totaal wil Gilze en Rijen de komende tien tot vijftien jaar 3000 nieuwe woningen bouwen, dat is inclusief de extra woningen met oog op uitbreiding van de vliegbasis.

Reageer op dit artikel