nieuws

Venlo wil verhoging geluidsnorm A73-Zuid

bouwbreed

venlo – Venlo heeft de provincie Limburg gevraagd de geluidsnorm voor een deel van de A73-Zuid in die gemeente te verhogen. Volgens de geldende norm maakt de nieuwe snelweg te veel lawaai.

Als gevolg daarvan overschrijdt het aantal decibellen de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder bij honderd woningen. Het in de wet gestelde maximum bedraagt 50 decibel, maar prognoses gaan uit van 56 decibel. Venlo wil dat de provincie de norm oprekt tot 55 decibel, zodat aanpassingen aan slechts enkele woningen nodig zijn. Binnenshuis mag de belasting niet meer dan 35 decibel bedragen.

De woningen liggen vlakbij het geplande wegvlak C2 tussen de tunnelbak in Tegelen en de Zuiderbrug over de Maas in Venlo. Omwonenden zijn mordicus tegen die aanleg, onder meer vanwege de toenemende overlast van fijn stof. Er dreigen allerlei procedures, die ervoor zorgen dat de A73 op dit stuk “dood loopt”. Venlo probeert een tussenoplossing rond te krijgen, waarbij alleen de westelijke rijbaan van de A73-Zuid wordt aangelegd.

Bijkomend probleem is dat het gewraakte wegvlak ook deel kan uitmaken van de geplande A74.

Reageer op dit artikel