nieuws

Vastned Retail verdrievoudigt beleggingssaldo

bouwbreed Premium

den haag – Het beleggingsresultaat van Vastned Retail is verdrievoudigd. Bedroeg het beleggingsresultaat in de eerste negen maanden van 2004 33,6 miljoen euro, in dezelfde periode van dit jaar ging het om 102,1 miljoen euro.

“Deze verdrievoudiging van het beleggingsresultaat is te danken aan hoge positieve waardemutaties in de vastgoedportefeuille in de eerst negen maanden van 2005”, aldus ligt de organisatie toe. Vastgoed Retail treedt op als belegger in winkelobjecten, winkelcentra en grootschalige detailhandelsvestigingen en is vooral actief in Nederland, België, Spanje, Frankrijk en Portugal. Terwijl het resultaat onder de streep toenam, daalden de nettohuuropbrengsten met ruim 5 procent tot 23 miljoen euro.

Al groeide het beleggingsresultaat van Vastned Retail, het resultaat van Vastned Offices/Industrial, de kantorendivisie van de onderneming, daalde. Werd in de eerste negen maanden van 2004 een resultaat geboekt van 21,4 miljoen euro, dit jaar ging het om een bedrag van 12 miljoen euro. “Deze daling is met name toe te rekenen aan hogere ongerealiseerde waardeverminderingen in de Nederlandse vastgoedportefeuille in het eerste halfjaar van 2005 en lagere nettohuuropbrengsten”, verklaart Vastned Officies/Industrial. De netto huuropbrengsten daalden van 20,9 miljoen euro tot 18,4 miljoen.

De dalende huuropbrengsten zijn te wijten aan verkopen vorig jaar en doordat meer panden leeg kwamen te staan. De waarde van verhuurd vastgoed is overigens stabiel. De organisatie verwacht dat de situatie de komende maanden niet zal verbeteren. Op basis daarvan rekent Vastned Retail op een direct beleggingsresultaat van 3,52 euro per aandeel.

Reageer op dit artikel