nieuws

Slinkende steun groei luchthaven Schiphol

bouwbreed Premium

den haag – Ondanks irritatie over vliegtuigherrie en overlast door luchtvervuiling staat driekwart van de omwonenden van Schiphol positief tegenover de luchthaven. Er is wel een licht dalende steun voor de verdere groei van de luchthaven: 47 procent tegen 52 procent in 2003.

Dit zijn enkele uitkomsten uit een belevingsonderzoek door Interview NSS voor de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM. De departementen schakelden ook het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, en het bureau RIGO in, die het rapport �Schiphol beleefd door omwonenden� uitbrachten. De twee moeten een zo compleet mogelijk beeld geven van de manier waarop omwonenden Schiphol ervaren.

De twee ministeries zijn al een tijd bezig het beleid inzake Schiphol door te lichten, inclusief de regels en normen voor geluid, milieu en veiligheid dat sinds 2003 geldt en waarbinnen Schiphol zich mag ontwikkelen. Tussentijds onderzoek over 2004 laat zien dat de gewenste bescherming voldoet aan de gestelde eisen. Minder mensen dan voorheen zijn blootgesteld aan vliegtuiglawaai. De meeste herrie is opgeschoven, van het gebied ten westen van Amsterdam naar plaatsen ten noorden van de Polderbaan zoals Castricum.

Het aantal omwonenden met klachten is gedaald, maar er zijn meer klachten van een kleine groep mensen. Omwonenden hebben met ruim zeshonderd verbetervoorstellen ook een flinke bijdrage aan de evaluatie geleverd, zei projectleider J. Gosse van Verkeer en Waterstaat in een toelichting op het onderzoek.

Hij overnacht vannacht met zijn mensen in Castricum om zelf geluidsoverlast te ervaren. De bedoeling is dat de eindrapporten van de evaluatie in februari klaar zijn voor de Tweede Kamer. Het kabinet, dat ook nog een toekomstvisie op de Schiphol voorbereidt, komt in april dan met een standpunt als aanzet voor nieuw beleid.

Uit de belevingsonderzoeken, die niet uitgaan van harde cijfers als decibellen, komt naar voren dat de grootste irritatie het geluid overdag is. Daarna storen de mensen zich het meest aan geluid �s nachts, luchtverontreiniging en geur. Uit een 5,6 als rapportcijfer blijkt verder een schamel vertrouwen in het ministerie van Verkeer en Waterstaat en Schiphol. Van de omwonenden meent maar 18 procent dat er een goed evenwicht is gevonden tussen de economische belangen en de geluidsoverlast. De uitkomsten geven verder aan dat vooral veel hinder wordt ervaren, waar de belasting nieuw is. Dat geldt de begin 2003 geopende Polderbaan. (anp)

Reageer op dit artikel