nieuws

Scan moet veiligheid binnen bedrijven verbeteren

bouwbreed

amsterdam – Als vervolg op het succes van de campagne 1-op-6 voert de bouwbedrijfstak volgend jaar een pilot uit. Het betreft een nieuw fenomeen: de Veiligheidsscan. Op vrijwillige basis zullen zon zeshonderd bedrijven op veiligheid worden gescand.

De bedrijven krijgen op basis van deze scans gerichte adviezen voor het verbeteren van de veiligheid. Directeur C. van Vliet van Arbouw is van mening dat de tijd rijp voor het project, gezien het positieve effect dat de campagne �1-op-6� heeft gehad op de bewustwording onder werkgevers en werknemers.

De campagne maakte werknemers ervan bewust dat er op de bouwplaats gevaar is om te vallen. De campagne is een succes. Het heeft de bewustwording rondom valgevaar vergroot. Vele mensen kennen de campagne. Meer dan 40 procent van de werknemers zegt veiliger te zijn gaan werken.

Vallen van hoogte is een typisch gevaar dat constant aandacht behoeft. Het voert de lijst aan als het gaat om de oorzaak van een ernstig arbeidsongeval. In 2004 ging het om 18,5 procent van het aantal ongevallen. Alleen door verstappen, struikelen of uitglijden gebeurde vaker een ongeval (19,9 procent), maar daarvan zijn de gevolgen doorgaans minder groot.

Reageer op dit artikel