nieuws

Rotterdam schenkt vleermuizen hop-over

bouwbreed

rotterdam – De nieuwe ontsluitingsweg naar Hoek van Holland langs het Staelduinsebos krijgt als een van de eerste wegen in Nederland een hop-over voor vleermuizen. Passerende vleermuizen kunnen daardoor veilig de weg oversteken richting foerageerplaatsen.

De maatregelen zijn relatief simpel. Op de plaats van een stuk kreupelhout dat in verband met de aanleg van de weg verdwijnt, wordt een rij volwassen bomen geplant met kale stammen en flinke boomkruinen. Koop Tjuchem legt de weg aan.

�Vleermuizen die voorheen de bosjes als oriëntatiepunt gebruikten op weg naar hun foerageerplaatsen worden nu �omhooggeduwd� doordat de bomen er staan�, vertelt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam. �Daardoor wordt voorkomen dat ze in botsing komen met het verkeer op de nieuwe weg.� Omdat de dieren zich bij verplaatsing sterk richten op opgaande landschapselementen zijn ze goed te sturen. De bomen zijn aan de onderzijde kaal zodat ze de automobilisten niet hinderen.

De oversteekplaats voor vleermuizen krijgt ook aangepaste verlichting. Speciale armaturen die afgedekt zijn aan de bovenzijde en de achterkant zorgen ervoor dat licht alleen naar beneden schijnt. Het moet ervoor zorgen dat de nachtdiertjes hoog over de weg te vliegen, want de meeste soorten hebben een hekel aan fel licht.

Ook de brug, die deel uitmaakt van het project en nog moet worden aanbesteed, is dusdanig ontworpen dat vleermuizen zo min mogelijk worden afgeschrikt. Een gesloten brugreling zorgt ervoor dat licht van passerende auto�s niet verstrooit. De vorm van de brug, die ook aangepaste verlichtingsarmaturen krijgt, is zodanig dat vleermuissoorten die de waterlijn als oriëntatiepunt gebruiken er soepel onderdoor worden geleid.

Gemeentewerken Rotterdam kreeg bij het ontwerp van de hop-over hulp van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ), die tijdens observaties de aanvliegroutes van de vleermuizen in beeld bracht.

In het Staelduinsebos leven zes vleermuissoorten, waarvan enkele zeldzaam. Volgens de Flora- en Faunawetgeving moet een gemeente ontheffing vragen als vliegroutes van vleermuizen worden doorsneden. “Daar is hier dankzij de maatregelen geen sprake van. Dus is het niet nodig een ontheffing aan te vragen”, meent Mutsaers.

Een strenge afweging van de noodzaak van aanleg van de tweede ontsluitingsweg – die vooral bedoeld is voor economische activiteiten – kon daardoor achterwege blijven. Mutsaers schat de extra kosten van de hop-over op 100.000 euro.

De VZZ stelde voor Rijkswaterstaat eerder al de brochure op �Met vleermuizen overweg�.

Reageer op dit artikel