nieuws

PvdA wil sloop Nieuw Crooswijk terugdraaien

bouwbreed Premium

rotterdam – De nieuwe PvdA-lijsttrekker voor de Rotterdamse gemeenteraad, Peter van Heemst, wil dat de grootschalige sloopplannen voor de Rotterdamse wijk Nieuw Crooswijk in de komende bestuursperiode worden teruggedraaid. Hoewel de operatie al is begonnen, moet toch worden geprobeerd om goede goedkope woningen te bewaren, vindt hij.

Met het voorstel, dat is opgenomen in het ontwerp-verkiezingsprogramma, komt de PvdA terug op eerdere steun in de gemeenteraad voor de Crooswijkse vernieuwingsoperatie. Die voorziet in sloop van 1800 van de circa 2100 woningen. De woningen moeten plaatsmaken voor voornamelijk middeldure en dure koopwoningen en 450 woningen in de sociale sector.

De uitspraken van Van Heemst zijn bepaald niet overal goed gevallen. Projectmedewerkers van ERA Bouw, dat samen met Proper Stok het project ontwikkelt, zijn �onaangenaam verrast�, maar reageren niet inhoudelijk. “Dit wordt met het oog op de verkiezingen gezegd. Wij werken op basis van een gemeenteraadsbesluit, dus we weten niet wat we hier mee moeten”, zegt H. Olde Brunink namens de Ontwikkelingscombinatie Nieuw Crooswijk. Die is verwikkeld in een operatie om mensen uit te plaatsen. Al 275 huishoudens zijn uit Nieuw Crooswijk vertrokken of hebben de afspraken daarover rond. In april volgend jaar gaan volgens de planning de eerste woningen tegen de vlakte, in oktober 2006 moet de eerste nieuwbouw van start.

De lijsttrekkers van de drie huidige Rotterdamse coalitiepartijen Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD die maandag bijeen waren voor een debat over wonen, hadden geen goed woord over voor de ommezwaai van de PvdA. Van Heemst, die ook was uitgenodigd, verscheen niet om het nieuwe standpunt te verdedigen. “Hij is te laf”, stelde G. van Gent (VVD). Volgens Van Heemst moest hij wegens zijn Tweede Kamer-werk elders zijn. Dat afblazen van de operatie in Nieuw Crooswijk tot claims zou kunnen leiden, schrikt hem niet af. “We gaan kijken of dit haalbaar en betaalbaar is.” Hij wil in ieder geval af van het huidige Rotterdamse beleid om uitsluitend voor hogere en middeninkomens te bouwen “Als er toch sociale woningen tegen de vlakte moeten, moet er elders sociale woningbouw voor terug komen”, aldus Van Heemst.

Reageer op dit artikel