nieuws

Prestatiestelsel voor huisvesters

bouwbreed Premium

den haag – Minister Dekker van Volkshuisvesting wil dat corporaties met investeringsdoelstellingen gaan werken. Dat heeft zij gisteren tijdens de ledenvergadering van branchevereniging Aedes bekend gemaakt.

De doelstellingen doen wat Dekker betreft dienst als een minimum investeringsniveau waarop de sociale huisvesters individueel aanspreekbaar zijn. Het plan moet de vrijblijvendheid uit de sector halen die onder politieke druk staat door al geruime tijd achterblijvende investeringen. Dekker: “Ik wil met u naar een stelsel dat prestaties zekerder stelt.”

De bewindsvrouw hoopt dat de doelstellingen corporaties en gemeenten er toe brengen om concrete afspraken te maken over de woningproductie en het herstel van oude en vervallen stadswijken. Daarnaast denkt zij dat het nieuwe beleidsinstrument sociale huisvesters beschermt tegen onredelijke eisen van lokale bestuurders.

Wie de hoogte van de investeringsbedragen vaststelt, hoe de doelstellingen in de praktijk tot stand komen en wat voor sancties er volgen als corporaties niet mee doen, kan Dekker nog niet zeggen. “In december weten we hier meer over”, laat een woordvoerder van het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) namens de minister weten.

De minister benadrukte in haar toespraak voor de corporatiebestuurders die vanuit het hele land naar Zwolle waren afgereisd dat het “het spel lokaal gespeeld moet worden”. Dekker wil dat gemeenten en corporaties samen het werk doen. Voor haarzelf ziet zij hierbij een bemiddelende rol weg gelegd.

De concurrentieverhoudingen tussen corporaties en hun commerciële branchegenoten wil Dekker zuiver houden door een spreekwoordelijke Chinese muur op te trekken tussen de sociale en marktactiviteiten van de maatschappelijke ondernemingen. Daarbij moet de financiering van de twee verschillende activiteiten volledig van elkaar gescheiden worden.

De splitsing is wat Dekker betreft noodzakelijk om het Nederlandse corporatiestelsel door de Europese Commissie te loodsen. Vanuit Brussel kwam aan het einde van zomer stevige kritiek op de sector die zich volgens euro-commissaris N. Kroes schuldig maakt aan misbruik van staatssteun.

Corporaties kunnen met dekking van een speciaal hiervoor opgericht fonds en de Nederlandse overheid goedkoop geld lenen. Projectontwikkelaars kunnen dat niet maar moeten op de markt voor nieuwe koopwoningen wel concurreren met de sociale huisvesters.

Dekker liet weten dat zij voor een brede taakopvatting van de sociale huisvesters is. Een grootschalige uitverkoop van corporatiebezit – waarop in de pers veel is gespeculeerd – wijst zij daarmee resoluut van de hand. “Dat zal nooit gebeuren”. Om het concurrentieprobleem op te lossen praat de bewindsvrouw momenteel met Kroes.

Reageer op dit artikel