nieuws

Praktijkrichtlijn voorkomt fouten met wateraccumulatie

bouwbreed

zwolle – Voor het berekenen van de waterbelasting op platte daken is een nieuwe, eenvoudige rekenmethode ontwikkeld.

De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 6703 is opgesteld naar aanleiding van enkele instortingen van lichte platte daken door hevige regenval. Het gaat nog om een ontwerprichtlijn. Tot 1 maart volgend jaar is commentaar op de inhoud mogelijk.

De praktijkrichtlijn is een eenvoudige rekenmethode die het voor architecten en constructeurs makkelijker moet maken in hun ontwerp rekening te houden met de belasting van daken door hevige regenval. Het gaat om een aanvulling op de niet-lineaire berekeningen voor het belastingsgeval regenwater zoals opgenomen in hoofdstuk acht van NEN 6702 (TGB 1990).

Belasting door regenwater is enigszins afwijkend van de overige belastingen uit hoofdstuk 8 van NEN 6702. Dit komt doordat deze wordt bepaald door het geometrisch-niet-lineaire gedrag van lichte, platte dakconstructies. De grootte van de vervorming van de constructie heeft namelijk invloed op de grootte van de belasting. Bovendien kan de grootte van de belasting met behulp van bouwkundige voorzieningen (noodafvoeren, afschot en zeeg) worden beïnvloed.

De bepalingen van hoofdstuk 8 voor regenwater zijn gericht op voorkomen van overbelasting van (een deel van) de dakconstructie door een teveel aan water als de reguliere hemelwaterafvoersysteem op het dak verstopt zijn geraakt. De grootte van de belasting wordt namelijk mede bepaald door de vervorming van de constructie, een effect dat bekend staat onder de term wateraccumulatie.

Uit onderzoek van de VROM-Inspectie is gebleken dat er per jaar in ons land vijftien tot twintig daken van gebouwen (gedeeltelijk) bezwijken door dit belastingsgeval. De instorting van het dak van het Ikea-warenhuis in Amsterdam drie jaar geleden is hiervan het meest bekende voorbeeld.

Vanwege een aantal incidenten met lichte platte daken na hevige regenval is het van groot belang dat zowel ontwerpers van dit soort daken als de gemeentelijke diensten bouw- en woningtoezicht bij de verlening van de bouwvergunning hier goed naar kijken. Het presenteren van de nieuwe ontwerprichtlijn op het jaarcongres van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland in Zwolle zal daar zeker aan bijdragen.

Door het opstellen van de (ontwerp)-NPR is het beoordelen van constructies voor het belastingsgeval regenwater toegankelijker gemaakt. Daarmee zal worden bereikt dat bij het ontwerpen van constructies niet aan het verschijnsel wateraccumulatie voorbij wordt gegaan. Omdat het hierbij gaat om een ontwerpversie worden de gebruikers opgeroepen eventueel commentaar hierop aan de NEN-Bouw te sturen. Uiteraard staat het iedereen vrij deze concept-richtlijn nu al toe te passen.

NPR 6703 �Ontwerp, Wateraccumulatie – Aanvullende rekenregels en vereenvoudigingen voor het belastingsgeval regenwater in NEN 6702� is te bestellen bij het NEN-Bouw te Delft.

Reageer op dit artikel