nieuws

Peijs: Geen modderfiguur slaan met hsl-zuid

bouwbreed Premium

den haag – Een mogelijk parlementair onderzoek naar de problemen waardoor de treinen op de hsl-zuid te laat dreigen te gaan rijden, lijkt voor verkeersminister Peijs geen dramatische gevolgen te krijgen. De Kamer is niet blij met de gang van zaken maar heeft dezelfde prioriteit als de minister: zorgen dat de ingebruikname van het spoor geen of zo weinig mogelijk vertraging oploopt.

Peijs kon gisteren tijdens het overleg met de commissie voor Verkeer en Waterstaat geen uitsluitsel geven over de afloop van haar gezamenlijke inspanning met de exploitant HSA om de problemen rond de installatie van het veiligheidssysteem op tijd op te lossen. Lukt dat niet dan slaan zowel regering als HSA een modderfiguur, weet ze. Peijs werd op het hart gedrukt het aandeelhouderschap, en daarmee de macht, over het spoorbedrijf te laten gelden.

VVD-kamerlid Hofstra wilde ondanks de steun die hij kreeg voor zijn wens tot een parlementair onderzoek de minister best twee weken respijt geven om duidelijkheid te geven over een gevonden oplossing. In dat geval is een parlementair onderzoek wellicht niet nodig, overwoog hij. Niettemin zei hij er wel een voorkeur voor te hebben, om van gemaakte fouten te leren. Zijn CDA-collega Van Hijum maakte de Kamerbrede roep om opheldering compleet: “Alle feiten die beschikbaar zijn, moeten op tafel komen.”

Een beschuldiging dat Peijs de Kamer onvolledig zou hebben geïnformeerd, verzandde echter in een discussie over welke correspondentie tussen de minister en de HSA relevant is en op welk moment. Ze zei slechts niet de indruk te hebben willen wekken de kamer te willen overvoeren met informatie. GroenLinkser Duijvendak bleef er niettemin stellig over dat de minister in de fout was gegaan omdat zij de risico�s waarover HSA in een vroeg stadium heeft gerept niet heeft gemeld. “Die informatie hebben wij als Kamer nodig om tot een goede afweging te komen.”

Reageer op dit artikel