nieuws

Ontslag oudere werknemer binnenkort makkelijker

bouwbreed Premium

den haag – Werklozen krijgen minder lang recht op ww, maar ontvangen de eerste twee maanden wel een hogere uitkering. Het snel vinden van nieuw werk en het voorkomen van werkloosheid komen centraal te staan. Werkgevers kunnen vanaf oktober makkelijker (oudere) werknemers ontslaan en makkelijker de administratie bijhouden.

Dat is de kern van een wetsvoorstel van minister De Geus (sociale zaken) voor modernisering van de ww en het ontslagrecht, dat afgelopen week naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het wetsvoorstel is gebaseerd op een unaniem advies van de SER. Het kabinet streeft ernaar de maatregelen per 1 oktober 2006 in te voeren.

Het voorstel leidt tot een besparing voor het Rijk die oploopt tot 254 miljoen euro in 2011. Voor werkgevers betekent het voorstel een lastenbesparing van 92 miljoen euro (2007) tot structureel 98 miljoen euro (vanaf 2009).

In de nieuwe ww wordt de maximale uitkeringsduur verkort van vijf jaar tot drie jaar en twee maanden. Deze maximale duur wordt bereikt bij een arbeidsverleden van 38 jaar. De uitkering gaat de eerste twee maanden omhoog naar 75 procent van het laatstverdiende loon. Vanaf de derde maand bedraagt de uitkering 70 procent van het loon. De kortdurende uitkering van zes maanden tegen 70 procent van het minimumloon wordt omgezet in een op het loon gebaseerde uitkering van drie maanden.

Deze uitkering geldt voor werknemers die wel aan de wekeneis voldoen, maar niet aan de eis dat zij in minimaal vier van de laatste vijf kalenderjaren over minimaal 52 dagen loon hebben ontvangen. Na deze omzetting en de afschaffing van de vervolguitkering kent de ww nog maar één soort uitkering.

Het voorstel voorziet verder in een soepeler toets of werkloosheid de werknemer te verwijten is. Het wordt de werknemer niet langer aangerekend dat hij zich neerlegt bij zijn ontslag. Proforma-procedures om het recht op een uitkering veilig te stellen zijn dan niet meer nodig. Dit leidt tot minder kosten en een soepeler ontslagpraktijk.

Het wetsvoorstel verduidelijkt ook hoe omgegaan moet worden met verwijtbare werkloosheid bij een ontslag als gevolg van verwijtbaar gedrag jegens de werkgever. De uitkering wordt alleen geweigerd als het gedrag een dringende reden voor ontslag oplevert.

In een modern ontslagrecht dient volgens De Geus het criterium �last in, first out� niet langer het leidende beginsel te zijn bij bedrijfseconomische ontslagen. Het afspiegelingsbeginsel, waarbij ontslagen meer gespreid worden over de verschillende leeftijdscategorieën in een bedrijf, wordt daarom hoofdregel. Hiervoor wordt het Ontslagbesluit per 1 maart 2006 aangepast.

Reageer op dit artikel