nieuws

Nieuwe receptuur verbetert hardheid koude gietbouwbeton

bouwbreed

aalsmeer – Bij een woningbouwproject in Aalsmeer past Van Hoogevest Bouw de techniek koud tunnelen toe. Daarbij wordt beton van een speciale receptuur gebruikt die de aanvangshardheid aanzienlijk verbetert zonder gebruik te maken van verwarmingselementen. Het eindresultaat is een kwalitatief hogere productie.

Het beton wordt gebruikt bij een groot deel van de 1400 woningen in het nieuwbouwplan Nieuw Oosteind. Vier weken geleden werd begonnen met een bouwstroom van 101 woningen. Wanden en vloeren worden gerealiseerd met behulp van tunnelbekistingen en wand/vloerbekistingen (tunnelen) en volgestort met een nieuw soort �koude gietbouwbeton�. De speciale samenstelling van het beton versnelt het verhardingsproces, zonder dat daar gasbranders bij aan te pas komen.

Dagelijks worden drie tunnels gestort met een beukbreedte van 5,40 meter en een lengte van 10 meter. “De receptuur werkt goed,” aldus A.E. van Barreveld, adjunct directeur Woningbouw van Van Hoogevest Bouw te Amersfoort. “Het beton heeft minder luchtbelgaatjes. De aanvangshardheid is aanzienlijk verbeterd wat resulteert in veel vlakkere wanden. Tevens verkleint de verbeterde aanvangshardheid de kans op beschadigingen. Het product staat er veel beter bij.”

De nieuwe receptuur leidt dus tot een kwalitatief hogere productie. De directeur spreekt van “een gegarandeerde hardheid”. Van Barreveld: “Bij gebruikmaking van een externe verwarmingsbron is er toch sprake van een ongecontroleerd proces. Het verhardingsproces vindt nu in het beton zelf plaats.”

Met het vernieuwde koude gietbouwbeton, dat dagelijks afhankelijk van de weersomstandigheden wordt samengesteld, kan beton worden gestort tot een temperatuur van -5°C. Het bouwmateriaal is afkomstig van Oudenallen Beton. De uitvoering geschiedt in samenwerking met onderaannemer Van Geest Betontechniek. Zonder het beton te verwarmen wordt binnen een dag de hardheid bereikt die nodig is om te kunnen ontkisten (14 N/mm2 binnen 16 uur).

Van Barreveld: “De verbetering zit hem niet zozeer in de snelheid, als wel in het minimaliseren van de risico�s. Het meten van de druksterkte de volgende dag is doorgaans toch een gok. Nu is er een constante en kwalitatief hoge productie.”

Weliswaar is de bouwstof wat prijziger, per saldo is zij niet duurder dan een wel te verwarmen bekisting, meent de directeur.

“Koude gietbouwbeton leidt tot een forse besparing van de energiekosten,” stelt Van Barreveld. “Afhankelijk van de grootte van de tunnel hangen er toch zes tot twaalf branders in. Doordat er zich geen gastanks meer op het bouwterrein bevinden, ontstaat ook een veiligere situatie voor zowel bouwplaatsmedewerkers als omwonenden.”

Van Barrevelds verwachting is dat deze techniek over twee jaar meer gangbaar zal zijn, ook gezien de steeds strengere (milieu)wetgeving omtrent het gebruik van mobiele gastanks.

Volgend jaar volgen in Aalsmeer nog twee bouwstromen van 139 respectievelijk 166 woningen. Volgens Van Barreveld kan ook de utiliteitsbouw op termijn zijn voordeel doen met de nieuwe receptuur omdat sneller kan worden gestort. “Volgend jaar willen we een proef doen met betonnen wanden. Als de eerste stort om tien uur �s ochtends begint kan er om drie uur worden ontkist. Op één dag kunnen we dan twee keer dezelfde bekisting inzetten. Als we die hogere aanvangshardheid kunnen bereiken en de productie kunnen verdubbelen, zetten we ook economisch gezien een belangrijke stap vooruit.”

Reageer op dit artikel