nieuws

Januskop

bouwbreed Premium

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) voldoet niet, staat in het �Actieplan bouwen aan vmbo-bouwonderwijs� van Bouwend Nederland. De opleiding sluit nauwelijks aan op de bouwpraktijk, trekt te weinig leerlingen en heeft een slechte reputatie. Er moeten maatregelen worden genomen teneinde het krukkige vmbo achter zijn rollator vandaan te krijgen, luidt dan ook de boodschap van […]

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) voldoet niet, staat in het �Actieplan bouwen aan vmbo-bouwonderwijs� van Bouwend Nederland. De opleiding sluit nauwelijks aan op de bouwpraktijk, trekt te weinig leerlingen en heeft een slechte reputatie. Er moeten maatregelen worden genomen teneinde het krukkige vmbo achter zijn rollator vandaan te krijgen, luidt dan ook de boodschap van Bouwend Nederland. De minister van onderwijs moet over de brug komen, vmbo-scholen dienen zich in te spannen om meer samen te werken met regionale opleidingscentra en het bedrijfsleven. De laatste is daartoe maar al te graag bereid. Uiteindelijk is goed opgeleid personeel een basisvoorwaarde voor een bloeiende bouwnijverheid.

Hoe curieus om elders in het actieplan te lezen: “Hoewel de kwaliteit van het vmbo-(bouw)onderwijs overwegend goed is, is het imago slecht.” Met dat ene volzinnetje, schopt Bouwend Nederland zijn eigen kanttekeningen omver. Want wat mankeert er nu daadwerkelijk aan het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs? Voldoet de kwaliteit van de opleiding en is de geringe belangstelling van jongeren te wijten aan een ten onrechte slechte reputatie? Of laat het imago te wensen over omdat het onderwijs kwaliteit ontbeert?

Het actieplan hinkt kennelijk op twee gedachten. Enerzijds voldoet het vmbo niet en moet het weer aantrekkelijk worden gemaakt door jongeren op te leiden tot vakbekwame bouwvakkers. Anderzijds wil Bouwend Nederland de reputatie van het bouwonderwijs niet nog verder beschadigen. En dus worden de elders in het document zorgvuldig opgebouwde argumenten met één pennenstreek gebagatelliseerd. Dat maakt het �Actieplan bouwen aan vmbo-bouwonderwijs� tot een januskop met het dubbelgezicht: het ene dreigend, het andere glimlachend. Het is de vraag of het vmbo en de bouw daarmee zijn gediend.

Reageer op dit artikel