nieuws

Herstel Nederlandse economie blijft fragiel

bouwbreed Premium

parijs – Het gaat beter met de Nederlandse economie, al blijft het herstel “fragiel”. Nederland is voor een belangrijk deel aangewezen op de export. Een stijging van de eurokoers en een renteverhoging kunnen de economische groei belemmeren.

Dit concludeert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in zijn halfjaarlijkse rapport met economische prognoses. Als olie-exporterende landen hun uitgaven binnen de perken houden, kan Nederland daar ook last van krijgen, schrijft de OESO.

De groei van de Nederlandse economie zal volgend jaar 2,2 procent bedragen, zo verwacht de OESO. Dat is een stuk hoger dan de 0,7 procent van dit jaar. Meer mensen zullen aan een baan worden geholpen. De werkloosheid zal dalen van 6,2 procent dit jaar naar 5,9 volgend jaar. In 2007 zal dat cijfer verder dalen naar 5,0 procent.

De OESO gaat ervan uit dat het consumentenvertrouwen zal toenemen, na enkele magere jaren die grotendeels in het teken stonden van bezuinigingen. De organisatie dringt verder aan op een versoepeling van het ontslagrecht. Daarnaast pleit zij ervoor dat mensen langer blijven werken.

Renteverhoging

Voor een renteverhoging in de eurozone acht de OESO het nu nog te vroeg. Het gaat met de economie in de regio weliswaar de goede kant op, maar toch is het beter om het huidige lage rentetarief nog een aantal kwartalen aan te houden. Aanstaande donderdag buigt de Europese Centrale Bank zich over de rentestand. President Claude Trichet heeft juist laten doorschemeren dat een renteverhoging in de rede ligt.

De ondertoon van de halfjaarlijkse Economic Outlook is positief. De opstellers verwachten dat de huidige economische groei in de wereld zal standhouden. De Verenigde Staten en het Verre Oosten (met name China) vormen de belangrijkste groeimotoren, maar het rapport laat ook zien dat de malaise in Japan en Europa zijn langste tijd heeft gehad.

Dat neemt niet weg dat er nog de nodige verschillen zijn. De Verenigde Staten laten al geruime tijd flinke groeicijfers zien en de orkanen die het land dit jaar troffen, toonden aan dat het land economisch over de nodige veerkracht beschikt. De rente is in de VS de afgelopen tijd al meerdere malen verhoogd om de groei beheersbaar te houden en staat nu op 4 procent.

Een verdere renteverhoging is volgens de OESO in de VS wel raadzaam. Door de hogere brandstofprijzen is de inflatie gestegen, maar de kerninflatie (waarin geen rekening wordt gehouden met olie en voedsel) laat een ander beeld zien. Die blijft binnen de perken in verband met loonmatiging.

Reageer op dit artikel