nieuws

Grootschalige dakloosheid bedreigt Delftse studenten

bouwbreed Premium

delft – De woningnood onder Delftse studenten neemt dramatische proporties aan. In 2007 hebben 1100 studenten geen onderdak, zo vreest de Delftse studentenvakbond VSSD.

De VSSD eist daarom dat sloopplannen voor woningcomplexen aan de Van Leeuwenhoeksingel en de Apothekersweg voorlopig worden afgeblazen. Het gaat om gebouwen met respectievelijk 80 en 152 kamers. Verder moeten op het veld achter de faculteit bouwkunde honderden noodwoningen worden gebouwd. Bovendien is het nodig leegstaande kantoorgebouwen geschikt te maken voor studentenhuisvesting. Verder dringt de vakbond er bij de TU Delft en bij studentenhuisvester DUWO op aan extra studentenwoningen te bouwen.

De VSSD becijfert dat in de periode tot 2010 750 kamers extra beschikbaar komen voor studenten. In dezelfde periode groeit de vraag naar studentenhuisvesting vanwege een toenemend aantal jongeren dat zich laten inschrijven bij de Technische Universiteit. “Tegelijkertijd krimpt de particuliere markt in”, aldus de VSSD. “Dit is te wijten aan de strengere eisen waaraan studentenhuizen sinds dit jaar moeten voldoen met betrekking tot brandveiligheid.”

Volgens de VSSD wordt er te weinig gedaan om problemen te voorkomen. Het aantal studentenwoningen dat wordt gebouwd, is te laag om de groeiende vraag op te vangen. Daarnaast worden oude panden al gesloopt voordat de nieuwe worden opgeleverd. Bouwplannen van DUWO voor de periode 2007-2010 bieden volgens de vakbond geen soelaas. De studenten verwachten dat de voorgenomen bouw vertraging zal oplopen. “Iedereen weet dat planningen meestal ver overschreden worden”, zo licht de VSSD toe. “En in al die jaren zal de woningnood alleen maar verder toenemen. De geschatte woningnood voor 2007 bedraagt 1100 studenten.”

DUWO stelt dat het zo�n vaart niet zal lopen. In de universiteitskrant Delta laat de onderneming weten niet te verwachten dat er in 2010 een tekort aan woonruimte voor studenten zal zijn.

Reageer op dit artikel