nieuws

Goed risicomanagement kan partijen veel geld besparen

bouwbreed Premium

den haag – Het eerste atelier Risicoverdeling in contracten in het kader van het ontwikkeltraject Integratie van Risicomanagement in Samenwerkingsprojecten (IRIS) is van start gegaan. Tijdig in kaart brengen en beheersen van risicos bij bouwprojecten kan het bedrijfsleven en de overheid veel geld besparen.

Het Kennisnetwerk Risnet heeft vastgesteld dat risicomanagement nog geen vaste, geïntegreerde plek heeft in het bouwproces. Met het ontwikkeltraject IRIS wil Risnet hierin verandering brengen.

Doel van IRIS is risicomanagement in de bouwsector zelf verder te ontwikkelen en in de volle breedte toegepast te krijgen. Het gaat erom samen ervaring op te doen in pilotprojecten, ervaringen delen en kennis te ontwikkelen in ateliers en workshops en uiteindelijk te komen tot een echte verbeterslag van het risicomanagement.

In zogenoemde ateliers creëren de projectpartners en experts uit de verschillende projecten een leer- en werkomgeving waarin zij hun kennis en ervaring over risicomanagement delen op het gebied van een specifiek thema.

In zes pilotprojecten werken de projectpartners voor een concreet gedeelte van hun project een risicoanalyse uit waarmee vervolgens risico�s en daarmee de kosten kunnen worden beheerst. Een vorm van �learning on the job�, dus direct resultaat in het bouwproject.

De vragen waarmee het atelier Risicoverdeling aan de slag gaat betreffen onder meer de innovatieve contracten met de afwegingen die gelden bij het bepalen van de contractvorm en concrete praktijksituaties en ervaringen met design & construct-contracten.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers die belangstelling hebben om aan dit of een ander atelier deel te nemen, kunnen contact opnemen met ir. N.A. van Amstel van Bouwend Nederland, telefoon (0182) 567 345.

Reageer op dit artikel