nieuws

GIW krijgt tot 2007 uitstel van DNB GIW

bouwbreed

gouda – Het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) krijgt van De Nederlandsche Bank (DNB) tot 1 januari 2007 de tijd om aan de eisen van de toezichthouder te voldoen. Het waarborgfonds, dat de garantie dekt van vrijwel alle nieuwbouwwoningen, moet voor die datum de zaken zo hebben geregeld dat de voor verzekeringsbedrijven verplichte vergunning van toepassing is op de GIW-garantie.

Om de deadline te halen wil het GIW de aan de garantieverlening gekoppelde aansprakelijkheid en de uitvoering bij de aangesloten organisaties neerleggen. Door de verschuiving van de financiële risico�s die hiermee gemoeid is, moeten projectontwikkelaar Bouwfonds, Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) en Woningborg – die als aangesloten organisaties de garantie- en waarborgregeling afgeven en uitvoeren – in samenwerking met DNB voor de GIW-garantie een financiële dekking zoeken die aan de eisen van de wet voldoet.

De aanpassingen zijn noodzakelijk omdat DNB het verstrekken van garantiecertificaten en waarborgen als een verzekeringsactiviteit beschouwt. Het GIW moet daardoor aan de eisen voldoen die de toezichthouder aan verzekeraars stelt. Door de aansprakelijkheid te verleggen naar de deelnemende organisaties, wordt voorkomen dat het GIW zich tot een verzekeringsbedrijf om moet vormen en kan de organisatie in de huidige vorm blijven bestaan. Net als nu blijft de organisatie vanaf 1 januari 2007 toezien op de juiste uitvoering van het GIW-certificaat en zorgt waar nodig voor arbitrage.

Algemeen directeur R. Smit van Woningborg maakt zich geen zorgen. Zijn organisatie, die met jaarlijks zo�n 22.000 waarborgcertificaten goed is voor meer dan de helft van alle GIW-woningen, kan binnen twee maanden aan alle eisen voldoen. Daarnaast beschikt de Woningborggroep met Stiwoga over een eigen verzekeringsmaatschappij, waardoor er voor het afdekken van de financiële risico�s geen moeizame onderhandelingen gevoerd hoeven te worden met een derde partij.

Het certificaat van Woningborg, dat veel bouwers uit het midden- en kleinbedrijf als klant heeft, wordt door de organisatorische aanpassingen bij het GIW niet duurder. Andere negatieve gevolgen voor de bij Woningborg aangesloten aannemers en kopers zijn er ook niet. In tegendeel. Smit: “De beleggingen van Woningborg en Stiwoga hebben het de afgelopen jaren zo goed gedaan dat we per 1 januari 2006 een korting op de premie kunnen geven van 5 procent. Deze korting komt bovenop de 10 procent die we er begin dit jaar al af deden.”

Directeur F. Horvers van SWK laat weten momenteel met DNB te praten over een oplossing. Hij kan echter niet uitsluiten dat het waarborgcertificaat dat SWK voor woningen van voornamelijk projectontwikkelaars en grote bouwers verstrekt, duurder wordt. “Toezicht kost altijd geld. Dat moet ergens vandaan komen”, schat hij de consequenties in van de bemoeienissen van DNB.

Het afdekken van de risico�s is volgens Horvers geen probleem. “Wij hebben goede contacten met verzekeraars.” De bestuurder relativeert de gevolgen van de verschuiving van de aansprakelijkheid. “Het GIW berekende de kosten van herstelwerkzaamheden toch altijd al door aan de aangesloten organisaties. De risico�s die met het garantiecertificaat zijn gemoeid hebben wij dus altijd al verzekerd.”

Bouwfonds laat via directeur H. Doornink van operationele zaken weten de risico�s van het GIW-certificaat bij een verzekeraar onder te willen brengen. Over de kosten durft hij niets te zeggen. “Ik kan niet uitsluiten dat het certificaat duurder wordt.” De kosten hangen niet alleen af van het verloop van de onderhandelingen maar ook de inschatting die de verzekeraar maakt van de risico�s die met het GIW-certificaat gemoeid zijn.

Het in Rotterdam gevestigde Garantie Instituut Woningbouw (GIW) is een paraplu-organisatie waarbinnen producenten en consumenten van nieuwbouwwoningen samenwerken. In het bestuur zitten daarom niet alleen projectontwikkelaar Bouwfonds, de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) namens de projectontwikkelingsbranche en Woningborg namens de aannemers, maar ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de kopersorganisaties Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. In de huidige situatie is het GIW als waarborgfonds aansprakelijk voor herstel van de gebreken die na de oplevering ontstaan. De garantiecertificaten worden door Bouwfonds, SWK en Woningborg verstrekt.

Reageer op dit artikel