nieuws

Fiscale tegenslagen voor Belgische bouwsector

bouwbreed

brussel – De Belgische bouw heeft de afgelopen dagen en weken een aantal fiscale tegenslagen moeten incasseren.

Eerst besloot de federale regering om de meeste bouwbedrijven uit te sluiten van een algemene lastenverlaging voor ploegenarbeid omdat er doorgaans in de bouw niet in ploegen wordt gewerkt. Daarna nam ze het besluit binnenkort de lasten op de laagste lonen te verlagen met uitzondering van de bouwsector, omdat de laagste lonen daar hoger liggen dan een bepaald niveau. En recent heeft de regering bepaald dat de meeste lichte vrachtwagens in de bouw niet in aanmerking komen voor terugbetaling van de brandstofaccijnzen wegens de sterk gestegen olieprijs. Daarvoor moet het laadvermogen boven de 7,5 ton liggen en dat is in de bouw voor het merendeel van het wagenpark niet het geval.

Volgens federatie van de industrie van bedrijfsvoertuigen in België (Febiac) heeft 84 procent van alle bedrijfsvoertuigen in de Belgische bouw (ofwel 93.000 voertuigen) een laadvermogen van minder dan 3,5 ton. 8 procent behoort tot de categorie 3,5-12 ton. Wegens de hoge brandstofprijzen betaalt de overheid accijnzen terug op bedrijfsvoertuigen met een laadvermogen van meer dan 7,5 ton. De bouwsector, die vooral sterk vertegenwoordigd is bij de lichte bedrijfsvoertuigen en die gezien de activiteiten moeilijker kan overschakelen op bijvoorbeeld binnenvaart, valt daardoor uit de boot.

België telt 635.000 bedrijfsvoertuigen (bestelwagens, vrachtwagens en vrachtwagen-opleggers). De bouw is goed voor 18 procent van het bedrijfsvoertuigenpark, dat ze, in tegenstelling tot de transportsector, voor eigen gebruik aanwendt.

Typisch voor de bouw is het grote aantal lichte bedrijfsvoertuigen. Vandaar dat de leden van de landelijke aannemersorganisatie �Confederatie Bouw� ontgoocheld zijn over de maatregel van de regering waarbij de terugbetaling van accijnzen slechts van toepassing is op de zware bedrijfsvoertuigen. De Confederatie Bouw zegt te blijven lobbyen voor een aanpassing. Tenslotte is er nog een fiscale tegenvaller in aantocht. Als de EU-ministers van financiën in december beslist om het verlaagde btw-tarief van 6 procent voor renovatiewerken aan woningen van ouder dan 5 jaar niet te handhaven, dan is dat opnieuw een harde klap voor de bouwsector. Volgens de Confederatie Bouw zullen deze fiscale tegenslagen niet bevorderlijk zijn voor de strijd tegen het zwartwerk in de bouw maar dat fenomeen alleen maar aanmoedigen.

Ook de verhoging van de btw in Duitsland dreigt nadelige gevolgen te hebben voor de economie in de Beneluxlanden, dus ook voor de bouwsector daar. In Nederland reageerde een woordvoerder van de werkgeversorganisatie VNO-NCW al bezorgd: “Dit is slecht voor de Nederlandse export. Duitsland is voor Nederlandse ondernemers een grote afzetmarkt. Een lastenverzwaring voor de Duitse consument zal ook in Nederland effect hebben.”

De nieuwe coalitie van CDU/CSU en SPD in Berlijn wil de btw verhogen van 16 naar 19 procent. Het midden- en kleinbedrijf in Nederland ziet wel voordelen Vooral Nederlandse ondernemers in de grensstreek zouden het aantal Duitse klanten wel eens kunnen zien stijgen. Voor België, dat ook sterk exportgeoriënteerd op Duitsland is, geldt grotendeels dezelfde situatie als voor Nederland.

Bouw uitgesloten van lastenverlichting ploegenarbeid

Reageer op dit artikel