nieuws

Falen dijken New Orleans door tal van factoren

bouwbreed Premium

new orleans – Het falen van de dijken rondom New Orleans werd veroorzaakt door tal van complexe factoren. Dat blijkt uit getuigenissen voor een commissie van de Amerikaanse senaat.

Deskundigen noemen het verzakken van de dijken, gebrekkig onderhoud, de veenachtige ondergrond, foute ontwerpen van dijken en stormvloedkeringen en het doorlaten van te veel kwelwater de belangrijkste oorzaken van de overstroming. De problemen werden verergerd door de gebrekkige coördinatie tussen de verschillende waterschappen, het Army Corps of Engineers en de overheid. Volgens een schatting van het Corps is er minimaal 20 miljard dollar nodig om de dijken zo te herstellen dat New Orleans afdoende beschermd is.

Ondanks de verschillende onderzoeken die worden uitgevoerd is het duidelijk dat men nog steeds onvoldoende data heeft om het probleem te begrijpen en de maatregelen te nemen die een volgende ramp kunnen voorkomen.

In een rapport dat een commissie van de National Science Foundation (NSF) medio november publiceerde wordt het falen van een aantal dijken geweten aan de onderlaag van veen (peat) waarop verschillende dijken zijn gebouwd. De dijk langs het 17th Street Canal zou zijn weggeduwd omdat de zachte ondergrond de dijk te weinig houvast bood. Deskundigen zeggen dat men domweg niet weet welke dijken gebouwd zijn op een zachte veenlaag en welke niet. Volgens professor Zimmie, één van de leden van de onderzoekscommissie van de NSF, moet men meteen beginnen met het verzamelen van grondmonsters onder de dijken.

Het Army Corps of Engineers heeft in de afgelopen twee jaar verschillende keren gewaarschuwd dat dijken rondom New Orleans verzakken. Sommige dijken bleken in werkelijkheid een meter lager dan op de officiële kaarten stond aangegeven. Het bestuur van de New Orleans Levee Board bedelde bij de overheid om meer geld zodat het Army Corps of Engineers de dijken kon herstellen. De verzoeken werden steeds afgewezen. De Times Picayune – de grootste krant van New Orleans – schrijft dat er veel te weinig wordt gedaan aan het onderhoud: op sommige dijken groeien struiken en bomen die de dijk verzwakken.

Communicatie

Een ander probleem is volgens de Wall Street Journal een gebrek aan samenwerking en communicatie tussen de zeven verschillende waterschappen die samen eigenaar zijn van 535 kilometer aan dijken en tientallen gemalen in en rondom New Orleans. Er bestaat formeel geen autoriteit die de plannen en projecten van deze verschillende waterschappen coördineert. Het komt daardoor voor dat de aansluitingen van dijken op de grens tussen twee waterschappen onbetrouwbaar zijn of dat niet duidelijk is wie verantwoordelijke is voor een stuk dijk. Een poging om het beheer van de dijken onder te brengen onder één centrale autoriteit liep vorige week spaak in de staat Louisiana.

Reageer op dit artikel