nieuws

Energiebesparing en goed binnenklimaat botsen niet

bouwbreed

den haag – Het realiseren van een forse energiebesparing in woningen hoeft niet te leiden tot een verslechtering van het binnenklimaat. Dat gebeurt wel maar hoeft niet. Voorwaarde is dat de ventilatie beter wordt geregeld dan nu vaak gebeurt. Een binnenklimaatmeter wordt wellicht net zo gewoon als de verwarmingsthermostaat.

Directeur-generaal milieubeheer H. van der Vlist van het ministerie van VROM stelde deze week op het congres Gezond Binnen van het Platform Binnenmilieu dat de relatie tussen isolatie en binnenmilieu meer aandacht verdient. “We moeten met Senter Novem praten of hun energiegerichte programma�s niet moeten worden verbreed met aandacht voor de kwaliteit van de lucht binnen.”

“Er wordt een hoop aangeklooid”, weet A. de Graaff van Stork Air, dat ventilatiesystemen levert voor de woning- en utiliteitsbouw. “Wij leveren producten, maar zijn daarna niet meer betrokken bij de toepassing. Dat zal in de toekomst niet meer kunnen. Wij zullen prestatiegericht moeten leveren.”

Een voorbeeld van een geavanceerd ventilatiesysteem is de balansventilatie. “Als die goed wordt geïnstalleerd, krijg je de beste luchtkwaliteit”, stelt E. Franke van de Stichting Passiefhuis Holland, die ijvert voor een zeer forse energiebesparing. “Comfort en efficiency op energiegebied kunnen”, weet hij zeker, “hand in hand gaan: door een gelijkmatiger temperatuur, de aanpak van koudebruggen en de installatie van een goed ventilatiesysteem krijg je een beter binnenklimaat, zonder vochtige plekken, schimmels en stofmijtoverlast.”

Hij hoopt dat zo de bestaande woningvoorraad weer gereed wordt gemaakt voor de toekomst. “Veel van die huizen zijn nu moeilijk bewoonbaar: ze zijn tochtig, vochtig, ongezond. Maar daar alleen maar alles dichtmaken, zonder een andere ventilatie te regelen, is natuurlijk waardeloos.”

Koudwatervrees

Franke en De Graaff zien veel koudwatervrees als het om geavanceerde ventilatiesystemen gaat. “De gebalanceerde ventilatie heeft wat mij betreft de toekomst”, zegt Franke. “Maar dan moet wel de hele bouwkolom zijn doordrongen van het belang van een goede uitvoering.” Daarbij hoort in zijn ogen een adequate inregeling met controle of de ambities zijn waargemaakt en als sluitstuk een duidelijke handleiding voor de bewoners hoe ze met de apparatuur moeten omgaan. “Degenen die dat allemaal uitvoeren, moet wel de prijs worden gegund die daarvoor nodig is”, klaagt hij dat daarvoor nog nauwelijks ruimte wordt geboden.

De Graaff kondigt voor de nabije toekomst alvast de introductie aan van een �thermostaat� voor het binnenklimaat, zodat bewoners precies kunnen zien waar ze aan toe zijn. De zorg dat bewoners het systeem niet goed gebruiken, noemt hij “geneuzel uit het verleden”. Franke valt hem bij: “Door onzorgvuldige isolatie van sociale woningbouw in de jaren zeventig en tachtig, om de kosten beperkt te houden, is in veel gevallen een slecht binnenklimaat gecreëerd. Ik denk dat het verstandig is eerst de bouwers, installateurs en adviseurs bij te praten en niet de consument.” Die laatste moet in beider ogen wel een betere gebruiksaanwijzing krijgen. Want anders dan bij aankopen als een dvd-speler of wasmachine wordt bij de grootste aankoop uit iemands leven nauwelijks informatie geleverd, verklaren zij veel onoordeelkundig gebruik.

De campagne om een raampje open te zetten is in hun ogen een eerste stap om het belang van continu ventileren onder de aandacht te brengen, maar uiteindelijk zien ze in de oplossing technisch gesproken weinig. In de winter vliegt de warmte naar buiten en er komen koude lucht en lawaai naar binnen. Franke: “Dat betekent discomfort.” Ze vergelijken de aversie tegen nieuwe installatietechnieken met de komst van de stoomtrein en de centrale verwarming, die veel overbodig gebleken vrees opriep. Het is een kwestie van voldoen aan de eisen, vinden ze.

Thermostaat

binnenklimaat

Reageer op dit artikel