nieuws

Dbfm-contracten voor corporaties

bouwbreed

vlaardingen – Van der Waal wil meer doen voor corporaties dan alleen maar bouwen. Daarbij gaat het om ontwerpen, bouwen en onderhouden van sociale huurwoningen. De aannemer nodigde in samenwerking met accountantsbureau Deloitte de regionale sociale huisvesters uit om zich hier eens over te buigen. De corporaties moeten er nog een beetje aan wennen. “Wat is dat, een dbfm-contract?”

Design Build Finance Maintain. Of in goed Nederlands: ontwerpen, bouwen financieren en onderhouden. In de wegenbouwsector is het op dit moment hot. Miljarden overheidsgeld in wegen stoppen is niet meer van deze tijd. Rijkswaterstaat experimenteert daarom met vormen van dbfm-contracten.

Zo bouwde de Koninklijke BAM Groep de A59 tussen Den Bosch en Geffen in publiek private samenwerking (pps) en brengt de overheid momenteel voor honderden miljoenen euro�s onderhoudswerk aan verschillende bruggen, tunnels en fly-overs op de markt met behulp van vergelijkbare innovatieve contracten.

Het innovatief aanbesteden beperkt zich inmiddels niet meer tot de wegenbouw. In Den Haag bouwt, onderhoudt en beheert een consortium de komende dertig jaar voor 17 miljoen euro de huisvesting van het Montaigne Lyceum. Van der Waal ziet voor sociale huisvesting dezelfde mogelijkheden en wil voor zijn klanten meer doen dan alleen bouwen.

Van der Waal is voor de introductie van innovatieve contracten in corporatieland niet over één nacht ijs gegaan. Het bedrijf heeft door de TU Delft een studie op laten stellen. Onderzoeker S. Visser introduceert in het rapport met de titel �Voorwaarts voor betere marges� het begrip �totaal nut� om de voordelen van de nieuwe aanpak wetenschappelijk te onderbouwen.

Volgens Visser gaat zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer er op vooruit als zij intensiever met elkaar samenwerken. Het voordeel dat corporatie en aannemer aan het einde van de rit delen, neemt daarbij volgens de onderzoeker toe naar mate de bouwer vroeger bij het proces wordt betrokken. Dus als het aan Visser ligt dan schuift de aannemer niet aan als er stenen gestapeld moeten worden – zoals nu vaak het geval is – maar als het gebouw nog bij de architect op de tafel ligt.

Wat directeur A. Punt van Van der Waal betreft blijft de betrokkenheid van de aannemer niet beperkt tot de ontwikkelfase van een bouwproject. Want na de oplevering van het gebouw kan de bouwer ook het onderhoud van de woningen op zich nemen.

Door een en dezelfde uitvoerende partij te betrekken bij de bouw en het onderhoud van een complex verwacht Punt dat de kwaliteit van het werk toeneemt en de kosten van het beheer tegelijkertijd drastisch teruggebracht kunnen worden. “Als je de bouwer er eerder bij betrekt, dan bespaar je op de faalkosten en zul eens zien hoe hard hij voor je loopt.”

Punts redenering is simpel: een aannemer die ook verantwoordelijk is voor het onderhoud zorgt er voor dat er goed gebouwd wordt. Want iedere fout of slordigheid kan later in het beheer voor grote schadeposten zorgen.

Interessant

“Als ik mijn onderhoud voor een lager bedrag dan begroot bij Van der Waal onder kan brengen, dan vindt ik dat wel interessant.” Aannemers bij het ontwerpen van een nieuw complex betrekken, dat zien de meeste corporatiebestuurders nog niet zo zitten. “Er zijn al genoeg partijen bij betrokken.” Maar het onderhoud, daar willen de aanwezige sociale huisvesters best vanaf.

Hoge kosten is de belangrijkste reden voor de bestuurders om het onderhoud bij een ander onder te brengen. Daarbij wordt getwijfeld aan de noodzakelijkheid van de huidige hoge uitgaven. “De opzichter heeft in zijn computer staan dat er iedere vijf jaar geschilderd moet worden. En dus gebeurt dat ook. Maar als ik dat onderhoudswerk voor 10 of 20 procent minder kosten aan een aannemer kan uitbesteden, dan doe ik dat graag”, grijpt een van de aanwezige corporatiebestuurders het aanbod met beide handen aan.

De boodschap voor Van der Waal is duidelijk. De achterwaartse integratie zien corporaties wel zitten. Maar voor de voorwaartse integratie moet directeur Punt nog een list verzinnen.

�Dan zul je zien hoe hard de bouwer voor je loopt�

Reageer op dit artikel