nieuws

Dagelijkse praktijk zet utiliteitsbouw op spoor van vernieuwing

bouwbreed Premium

De Regieraad Bouw organiseert op 14 november 2005 zijn jaarcongres met als thema Het Jaar van de Fundamenten.In de aanloop daarnaartoe vindt Kitty Roozemond, voorzitter van de Werkgroep Utiliteitsbouw van de Regieraad, dat na het theoretische debat over vernieuwing de tijd nu rijp is voor de dagelijkse praktijk.

Levendige debatten zijn er gevoerd binnen de Werkgroep Utiliteitsbouw over de probleemanalyse die de Regieraad Bouw in zijn eerste actieplan �Van Raad naar Daad� heeft geformuleerd. Het leidde tot een vernieuwingsagenda voor de utiliteitsbouw. Een agenda met als voornaamste onderwerpen: aandacht voor de verschillen tussen private en publieke opdrachtgevers, de invloed van aanbestedingsprocedures op innovatiemogelijkheden, het belang van de grondposities, oog voor ICT, samenwerking in de keten met onderaannemers/toeleveranciers, aandacht voor levensduurkosten en prioriteit voor de eindgebruiker, die in feite de hele keten zou moeten aansturen. Vragen die in de debatten regelmatig aan de orde kwamen brachten diverse dilemma�s aan het licht. Hoe kun je in de keten goed samenwerken en toch transparant blijven? Hoe lever je de �best value for money� zonder ruimte te verliezen voor vernieuwing, en met behoud van een redelijke marge?

Professioneel

Ondertussen werkte de Regieraad aan nieuwe kaders. En wel door vernieuwingsakkoorden af te sluiten met de diverse branche- en koepelorganisaties in de bouw. En door oprichting van de regionale Regieraden. Zij zullen een prominente rol vervullen in het aanjagen en verbinden van vernieuwingsinitiatieven in de regio. Daarmee was de tijd rijp voor een verschuiving van de focus van theorie naar praktijk. Wat kunnen we leren van de vernieuwende initiatieven die er in de dagelijkse praktijk van de utiliteitsbouw worden genomen? Welke initiatieven willen we ondersteunen? Waar willen we aansluiten op de projecten van de PSIBouw? Het antwoord op deze vragen heeft nu concreet vorm gekregen. In de eerste plaats gaan de leden van de Werkgroep Utiliteitsbouw zelf vanuit hun eigen praktijkervaring masterclasses en seminars begeleiden over vernieuwende projecten in deelsectoren en regio�s.

Ten tweede is een aantal concrete projecten geselecteerd, die als voorbeeld kunnen dienen voor andere spelers in de utiliteitsbouw.Zoals het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen, dat op bijzondere wijze vorm en inhoud geeft aan professioneel opdrachtgeverschap.

Een ander spannend project zal de bouw van een school zijn, waarbij op bijzondere wijze rekening wordt gehouden met de leerlingen. Het schoolgebouw wordt namelijk ingezet ter ondersteuning van wat de leerlingen straks in de beroepspraktijk moeten kunnen.

Met de Rijksgebouwendienst wordt geëxperimenteerd met (keuze) standaardinbouwpakketten in huurpanden. Maatwerk, klantgerichtheid en flexibiliteit vormen daar de centrale thema�s.

Vraag is hierbij wel hoe je dat nu organiseert in een sector als de utiliteitsbouw.

De voorbeeldprojecten dienen om proef te draaien met de vernieuwingsslagen die gemaakt kunnen worden, en te leren van de ervaringen die ermee zijn opgedaan. Het is daarom ook belangrijk dat de Regieraad Bouw samen met PSIBouw en Stichting Traverse de website www.debouwetalage.nl heeft ingericht. Via deze site kan enerzijds kennis worden genomen van uiteenlopende praktijkvoorbeelden, en is het anderzijds mogelijk om nieuwe projecten en ervaringen in te brengen. De werkgroep Utiliteitsbouw zal actief meehelpen met het opsporen van nieuwe projecten. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat langs die weg de theorie ook daadwerkelijk dagelijkse praktijk kan worden.

Maatwerk, klantgerichtheid en flexibiliteit vormen centrale thema�s

Reageer op dit artikel