nieuws

Corporatie moet aannemer naar gedragscode vragen

bouwbreed Premium

dordrecht – Om de kans op fraude te verkleinen moet een woningbouwcorporatie zich er eerst van overtuigen of een aannemer een gedragscode heeft. Dat adviseren de accountants Piet Klop en Arthur de Groot van Deloitte.

“Het is gewoon belangrijk dat je met betrouwbare partijen samenwerkt”, licht Klop zijn advies toe. De Deloitte-accountant, wiens dagelijkse werk bestaat uit het controleren van de boekhouding van sociale huisvesters, heeft een boek geschreven dat bestuurders moet helpen om hun organisaties minder fraudegevoelig te maken.

Bij het vergeven van opdrachten gaat het volgens Klop niet alleen om de betrouwbaarheid van de aannemer. Sociale huisvesters zouden ook de financiële positie van de bouwer tegen het licht moeten houden. Daarbij zou de onderneming op basis van voorafgestelde criteria en een financiële screening moeten worden geselecteerd.

Volgens Klop zijn deze controlemechanismen met name belangrijk voor corporaties die met lokale aannemers werken. “Bij een grote landelijke aannemer formuleer je gewoon de eisen en die ga je vervolgens controleren. Besteed je lokaal aan dan kun je daarmee ook je maatschappelijke taak invullen. Je draagt dan bijvoorbeeld bij aan de lokale werkgelegenheid. Zaken als financiële betrouwbaarheid van een aannemer spelen dan een hele andere rol. “

Klop adviseert corporaties om offertes van aannemers steekproefgewijs te laten beoordelen door een kostendeskundige. De controle is wat Klop betreft niet zo zeer bedoeld om de aannemer in de gaten te houden, maar vooral om de persoon die de aanbesteding de deur uit doet niet in de verleiding te brengen om creatief met zijn budget om te gaan.

Om zijn punt te illustreren haalt Klop in zijn boek �Corporatie Governance, fraude� een voorbeeld aan van een medewerker van een corporatie die het op een akkoordje had gegooid met een betonleverancier. Het hoofd Technische Dienst gaf aan de leverancier de budgetten door. De betonproducent haalde de opdracht binnen door daar vlak onder te gaan zitten. Het bedrijf beloonde de corporatiemedewerker voor zijn spionagewerk via een adviesbureautje dat het hoofd Technische Dienst voor eigen rekening had opgezet.

“Laat je de offertes doorlichten, dan zal er op een goed moment iemand zeggen: hé, dat klopt niet”, legt Klop het doel van de maatregel uit. Met diezelfde gedachte in het achterhoofd adviseert de accountant corporaties om het plannen van werk en het vaststellen van de budgetten door twee verschillende mensen te laten doen. “Naast dat het gewoon heel verschillend werk is, zorg je er met functiescheiding voor dat er altijd twee mensen naar kijken.”

Het bestrijden van fraude bij corporaties begint wat Klop betreft al bij het aanbesteden van werk. Dat kan volgens hem het beste innovatief gebeuren. “Als je aannemers stimuleert tot het ontwikkelen van innovatieve oplossingen, dan kan dat de risico�s op fraude beperken”, formuleert hij zorgvuldig.

Bij innovatief aanbesteden speelt volgens Klop vooral de duur van het contract een belangrijke rol. Zo gaan een corporatie en aannemer bij een contract waarin niet alleen de bouw van de woningen maar ook het onderhoud is opgenomen een langdurige relatie aan. De discussie over en de zoektocht van de aannemer naar meerwerk, die bij traditioneel tegen de laagste prijs aanbesteden ongetwijfeld volgen, worden hiermee uitgesloten. Slecht bouwwerk kan voor de aannemer op termijn een dure grap worden. Hij heeft zich bij het binnenhalen van het contract nu eenmaal garantgesteld voor het onderhoud.

In een langdurige relatie tussen twee organisaties ziet Klop op zich geen fraudegevaar. “Je kunt mensen die veel contact hebben met elkaar om de zoveel jaar laten rouleren. Dat doen accountants ook”, maakt hij een vergelijking met zijn eigen werk. Maar het rouleren van medewerkers mag niet ten koste gaan van de goede verstandhouding. “Een bestaande relatie is goud waard. Want je hebt door de jaren heen veel kennis over elkaar opgebouwd.”

�Fraudebestrijding begint al bij aanbesteden werk�

Reageer op dit artikel