nieuws

Burgers participeren

bouwbreed Premium

Een kennis van mij is recent vanuit Utrecht naar het eiland Texel verhuisd. Onlangs kwam ik hem tegen. Meteen begon hij enthousiast te praten over zijn nieuwe woonstek: een pittoresk dorpje op het Noord-Hollandse Waddeneiland. Hij vertelde hoe hij voor het eerst in zijn leven een dorpsraad mee had gemaakt. Gewoon een zaaltje ergens in […]

Een kennis van mij is recent vanuit Utrecht naar het eiland Texel verhuisd. Onlangs kwam ik hem tegen. Meteen begon hij enthousiast te praten over zijn nieuwe woonstek: een pittoresk dorpje op het Noord-Hollandse Waddeneiland. Hij vertelde hoe hij voor het eerst in zijn leven een dorpsraad mee had gemaakt. Gewoon een zaaltje ergens in een buurthuis of bij een kerk waar het voltallige College van B en W het gesprek aangaat met burgers uit het dorpje. Hij sprak er vol verbazing over.

Voor de pauze deed het College uit de doeken wat het dat jaar zoal gedaan had en werden burgers in de gelegenheid gesteld plenair vragen stellen. Na de pauze togen de Collegeleden de zaal in om met iedereen individueel te praten over zijn of haar eigen aandachtspunten. Een knap staaltje �burger bij het bestuur trekken�, vind ik. Zijn verhaal sloot mooi aan op het bericht in Cobouw dat minister Dekker zestig adviezen van burgers overneemt. En dat blijkt op het eiland Texel op een iets andere manier georganiseerd maar met dezelfde intentie te zijn: het betrekken van de burger bij het bestuur. Het kan dus toch en dat is te prijzen, maar tegelijk kan het de georganiseerde volksvertegenwoordiging aanvallen. Ik pleit ervoor burgerparticipatie

meer als communicatie-instrument te zijn bij het verwerven van draagvlak voor grote projecten in de ruimtelijke ordening.

De adviezen die burgers gaven aan minister Dekker maakten onderdeel uit van het programma Andere Overheid waarbij effectiviteit,

slagkracht en luisterend vermogen centraal staan. Dat lijken me goede steekwoorden om betrokkenheid van burgers bij plannen van de overheid te realiseren. En dat moeten we dan ook op lokaal en provinciaal niveau doen.

Vanuit mijn vak communicatie is het een goede manier om betrokkenheid en draagvlak te verwerven voor het beleid van een overheid. Ik zou er alleen niet voor willen pleiten burgerparticipatie breed op te tuigen omdat het dan echt de rol van de gemeenteraad, Provinciale Staten of de Tweede Kamer overneemt. In mijn idee dient het afgebakend over een bepaald thema plaats te vinden. Dan is het echt een communicatie-instrument en geen nieuw initiatief van volksvertegenwoordiging.

Op lokaal niveau kan dit bijvoorbeeld de vraag zijn waar we voor starters en startende senioren huisvesting kunnen realiseren op een manier dat deze in de smaak valt. Door op dat niveau participatie plaats te laten vinden ontstaat sneller draagvlak om �überhaupt� de woningen te realiseren. En met een toekomst waarin we in toenemende mate binnengemeentelijk gaan ontwikkelen en herstructureren lijkt me dat een groot goed. Grootste voorwaarde in zo�n geval is wel dat de overheid er ook echt wat mee doet.

Is dat laatste niet het geval, stop er dan maar mee want dan is de afgang velen malen groter dan de mogelijk te boeken vooruitgang bij het wel honoreren.

Het verkleinen van de afstand tussen burger en bestuur moet absoluut doorgezet worden, zonder dat het tot een uitholling van de bestaande volksvertegenwoordiging leidt. Het moet de lokale overheid versterken. Een goede vorm daarvoor is het instrument in toenemende mate in te zetten voor het verwerven van draagvlak voor plannen binnen een gemeente middels het creëren van betrokkenheid. Dus als communicatie-instrument.

Reageer op dit artikel