nieuws

Branche eist garantie winning grondstoffen

bouwbreed

tilburg – De Limburgse bouwgrondstoffenbranche eist van de provincie duidelijkheid over de mogelijkheid om in de toekomst grondstoffen te blijven winnen.

“Maximale duidelijkheid voor de winning op korte termijn en richtinggevende duidelijkheid voor de winning op middellange termijn”, stelt de Economische verkenning van sector bouwgrondstoffenvoorziening in Limburg. Het rapport werd gemaakt op verzoek van de provincie Limburg door het Tilburgse bureau Etin Adviseurs. De branche wil dat de provincie duidelijkheid verschaft door middel van het stellen van randvoorwaarden in het ruimtelijk ordeningsbeleid.

De ontwikkeling van grote projecten zoals de Zandmaas en de Grensmaas en het verlenen van vergunningen, leidden in het recente verleden tot lange voorbereidingstijden. Daardoor kwamen verschillende bedrijven in het nauw. De provincie reageerde hierop door overbruggingsvergunningen te verlenen. Dat bleek niet afdoende. De winning liep terug en de prijzen stegen met 15 à 20 procent in de jaren 2000-2003.

“Compensatie is vooral gevonden in een vergrote import, met name vanuit Duitsland”, zo meldt het rapport. Dat er aan toe voegt niet te verwachten dat de branche op korte termijn in ernstige problemen komt. Daar staat tegenover dat het overheidsbeleid dat gewijzigd is in de richting van meer marktwerking, knelpunten heeft opgeleverd. Ook hier verwacht de provincie geen onoverkomelijke moeilijkheden. Niettemin constateert het rapport dat het bedrijfsleven zich terughoudend opstelt waar het gaat om innovaties en nieuwe winningsalternatieven. “Door gebrek aan duidelijkheid over toekomstige winningsmogelijkheden, is het riskant om veel in innovaties van formaat te investeren”, aldus het rapport. “Wie bijvoorbeeld zou willen investeren in innovatieve methoden, wenst ook een garantie dat hij mag winnen.”

Gaan daarentegen de grondstoffenprijzen omhoog, dan groeit de bereidheid tot innoveren. Tegelijkertijd wordt dan de import van grondstoffen uit het buitenland aantrekkelijker. Op dit moment is daarvan nog geen sprake.

Limburg is een belangrijke leverancier van bouwgrondstoffen. Het zijn vijftig bedrijven die er de kar trekken met in totaal 1350 mensen in dienst. Van het grind dat in Nederland wordt gewonnen, komt 70 procent uit de provincie. Daarnaast komt een kwart van het beton- en metselzand uit de provincie. Ook voor wat betreft zilverzand, kalksteen en kalksteenzand is Limburg de voornaamste leverancier. “Met uitzondering van klei en ophoogzand vindt naast winning in Nederland ook veel import uit omringende landen plaats”, aldus het rapport. “In het bijzonder geldt dat voor grind en beton en metselzand.”

Reageer op dit artikel