nieuws

Bouw Omnisportcentrum Apeldoorn, ondanks bezwaren

bouwbreed

apeldoorn – Na zes jaar plannen maken lijkt er eindelijk schot te komen in de realisatie van het Omnisportcentrum in Apeldoorn. Bezwaarmakers hebben hun kaarten nog lang niet allemaal uitgespeeld, maar de gemeente verwacht dat komend voorjaar de bouw van het complex kan beginnen.

Het Omnisportcentrum komt op De Voorwaarts, een locatie niet ver van het centrum, ingeklemd tussen spoorlijnen en woonwijken, bij de A50. In het sportcentrum komen onder meer een overdekte wieler- en atletiekbaan met plaats voor 6500 toeschouwers en een topsporthal met ruimte voor 1500 bezoekers. Behalve de gemeente Apeldoorn dragen ook de hogere overheden bij aan het project, dat zo�n 70 miljoen euro kost. De Libéma/Giesbers Groep ontwikkelt en exploiteert het Omnisportcentrum.

Op de locatie rond het Omnisportcentrum wordt ook de bouw van maximaal 180 appartementen mogelijk gemaakt, evenals 12.000 vierkante meter grootschalige detailhandel, een skeeler- en natuurijsbaan, een transferium, semi-commerciële sportgerelateerde voorzieningen en horeca. In het bestemmingsplan is eveneens ruimte voor de uitbreiding van het naastgelegen tuincentrum en de bouw van een bioscoop.

Omwonenden en winkeliers maken bezwaar tegen de geschetste ontwikkelingen. Winkeliers vrezen terugloop van inkomsten door de komst van detailhandel bij het sportcentrum. De Americahal krijgt een ongewenste concurrent naast de deur. Bewoners verzetten zich tegen de voorgenomen verbreding van de Zutphensestraat, vanwege de verkeersoverlast. Ten slotte dreigde dit jaar de fijn stofproblematiek roet in het eten te gooien. Apeldoorn liet op eigen initiatief onderzoek uitvoeren naar de verwachte overschrijdingen van de norm. “Het nieuwe Besluit luchtkwaliteit geeft iets meer ruimte. Het blijft natuurlijk een bestuurlijke interpretatie, maar wij vinden het verantwoord om met de bouw te beginnen”, ��, zegt H. Geelen, projectsecretaris van het gemeentelijk projectbureau Omnisportcentrum.

Bewonersvereniging Woudhuis zet de bezwaarprocedure tegen het bestemmingsplan bij de provincie voort. “Er wordt in de verkeersberekeningen door de gemeente nogal creatief met het aantal auto�s omgesprongen”, stelt woordvoerder Rösler.

Projectsecretaris Geelen erkent dat ondanks het toepassen van een artikel 19-procedure bezwaarmakers nog veel mogelijkheden hebben. Toch verwacht hij dat het project in de zomer van 2007 kan worden opgeleverd, door vooruitlopend op het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan komend voorjaar al met de bouw te beginnen. Geelen: “Wij zorgen ervoor goed beslagen ten ijs te komen, zodat de rechter de bouw niet zal schorsen.��

�Wij vinden het verantwoord te bouwen�

Reageer op dit artikel