nieuws

Binnenmilieu scholen moet gecontroleerd

bouwbreed Premium

den haag – Het kabinet zou scholen en gemeenten niet alleen snel moeten voorlichten over het mogelijke verband tussen de slechte luchtkwaliteit in scholen en de leerprestaties, ook moet er een controlesysteem komen voor de kwaliteit van de lucht. Voor nieuwbouw zouden de bouwnormen moeten worden aangepast, vindt de PvdA. De partij dringt aan op snelle actie.

TNO uit Delft doet in opdracht van het ministerie van VROM al twee jaar onderzoek naar de luchtkwaliteit in scholen en hoe dat de leerprestaties beïnvloedt. De onderzoeksresultaten worden in maart 2006 verwacht. Uit tal van eerdere onderzoeken, zoals door ggd�s in onder andere Zwolle en omgeving en TNO Bouw, is gebleken dat op acht van de tien scholen in Nederland het slecht tot zeer slecht is gesteld met het zogenoemde binnenmilieu.

Een recent gepubliceerd Deens onderzoek, van de technische universiteit in Lyngby over scholen in Denemarken en Zweden wijst aan dat leerlingen fors minder presteren als de luchtkwaliteit niet deugt. In Nederland schort het vooral aan de ventilatie. De wettelijk toegestane waarde aan kooldioxide, de belangrijkste indicator, wordt regelmatig, tot vijf keer, overschreden, met ernstige gevolgen. Een milieudeskundige, A. Boerstra, stelde maandag in het TROS-consumentenprogramma Radar dat een goede Cito-test een goede ventilatie vergt.

W. de Gids van TNO Bouw is blij dat het onderwerp eindelijk aandacht krijgt. Hij is al twintig jaar betrokken bij studies op dit vlak en heeft de norm voor ventilatie op scholen, de NEN 1089 die vanaf 1997 in het Bouwbesluit is opgenomen, mee helpen opstellen. “Als iedereen zich hier aan had gehouden, dan was de situatie niet zo zorgelijk geweest”, zegt De Gids. “Het wordt hoog tijd dat er wat aan wordt gedaan.”

Hij weet al twintig jaar dat het met ventilatie op scholen slecht is gesteld. “Het heeft vaak met financiën te maken. Een mooie inrichting is belangrijker dan het binnenmilieu. Daar kun je niet mee scoren”, verklaart De Gids de geringe belangstelling tot nu toe.

Bovendien is de luchtkwaliteit, ook al is het wettelijk vastgelegd, moeilijk toetsbaar. “Een leek kan niet zomaar controleren of een installatie goed is of niet. En zelfs een goed systeem hoeft niet altijd goed te zijn. Zo vallen de eerste resultaten van onderzoek naar sensorgestuurde ventilatie-installaties behoorlijk tegen. De bedrijfsvoering wijkt vaak af van de ontwerpomstandigheden. Is een installatie geschikt voor 24 leerlingen en één leerkracht, dan faalt het systeem toch als er 30 tot 35 leerlingen in een klas zitten.” Ook De Gids pleit daarom voor een goed controlesysteem.

Reageer op dit artikel