nieuws

Andere wijzen van aanbesteden

bouwbreed

Nieuwe vormen van aanbesteden staan de laatste tijd sterk in de belangstelling. Met vormen en benamingen als �eigen initiatief� of �unsolicited proposal� wordt geprobeerd een andere wijze van aanbesteden te introduceren. In veel gevallen gaat het daarbij om een bouwer die ergens een probleem signaleert, er vervolgens een oplossing voor bedenkt en deze aan de […]

Nieuwe vormen van aanbesteden staan de laatste tijd sterk in de belangstelling. Met vormen en benamingen als �eigen initiatief� of �unsolicited proposal� wordt geprobeerd een andere wijze van aanbesteden te introduceren. In veel gevallen gaat het daarbij om een bouwer die ergens een probleem signaleert, er vervolgens een oplossing voor bedenkt en deze aan de overheid voorlegt.

In het normale zakenleven is dat gebruikelijk. Allerlei verkooptrainingen leren ons immers dat hoe beter je meedenkt met de klant, hoe meer werk je hebt. En dat is een simpele uitleg voor iets dat tussen Den Haag en de rest van Europa erg ingewikkeld gemaakt wordt. Wat zou er gebeuren als we dat gewoon toe zouden laten? Ik denk dat er meer van de grond komt dan nu, dat er meer innovativiteit ontstaat, meer concurrentie en meer werkgelegenheid. Eigenlijk gewoon een betere economische ontwikkeling voor de sector.

Zeven jaar geleden kreeg ik er zelf voor het eerst mee te maken. We werkten als bureau voor een onderdeel van defensie en bedachten een mooi idee voor een jaarverslag. Aan de andere kant zat een scherpe inkoper die vervolgens het idee uitzette bij twee andere bureaus om zo te komen tot een scherpe prijsvergelijking. Wij hoorden het pas later en waren furieus. Ga dan maar eens uitleggen dat je niet het concept moet aanbesteden maar het probleem dat met ons concept opgelost werd. Men gaf aan dat dan de verschillende vormen niet meer met elkaar vergeleken konden worden. In Nederland en Europa willen we zekerheid, feiten vergelijken, cijfers naast elkaar leggen om zo achteraf altijd te kunnen uitleggen dat gekozen is voor de beste prijs/kwaliteitsverhouding. Maar in Nederland willen we ook hoogwaardige productie, creativiteit, innovatie, kortom het �Deltawerken-gevoel�. Dat staat haaks op elkaar. Zolang de overheid op basis van pure feiten en cijfers biedingen met elkaar wil vergelijken, wordt iedere vorm van innovatie beperkt tot creatieve invullingen van een oplossing die door de overheid al bedacht is. Voor de bouwsector in Nederland is het van belang te blijven strijden voor de mogelijkheid met eigen oplossingen voor de grote maatschappelijke problemen te komen. Niet dat de overheid deze niet zelf kan bedenken, maar door de sector te stimuleren met oplossingen te komen en deze vervolgens ook te honoreren, wordt veel beter gebruik gemaakt van de in Nederland aanwezige denk- en innovatiecapaciteit. En pakt men problemen sneller aan. Dit leidt niet tot ongebreidelde bouw, oneerlijke concurrentie of het opdrijven van prijzen. Ik denk dat de sector dan meer dan nu met elkaar in concurrentie gaat om innovatieve ideeën te ontwikkelen tegen gunstige tarieven. En de overheid behoudt haar belangrijke taak te toetsen of iets wel of niet past in haar beleid en te beoordelen of het goed is voor het land. Wat heeft dit met marketing te maken? Alles. Dit biedt bedrijven de mogelijkheid zich te specialiseren en te profileren op bepaalde thema�s. In plaats van louter aanbiedingen doen, stimuleer je bouwers om na te denken over de maatschappelijke vraag. Niet Rijkswaterstaat is de doelgroep voor een bouwer, maar de weggebruiker. Het levert een veel minder krampachtige zakelijke relatie tussen sector en overheid op die zich direct terug vertaald in kansen voor een bouwbedrijf om zich nadrukkelijker te profileren.

Reageer op dit artikel