nieuws

Akkoord voor hersenkraker Tweede Maasvlakte

bouwbreed

den haag – Het parlement heeft gisteren het licht op groen gezet voor de verdere voorbereidingen voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Het go-besluit betekent niet dat de Tweede Kamer in een later stadium de steun voor uitbreiding van de haven niet kan intrekken.

Marianne Wuite

De fracties van PvdA, VVD, CDA en LPF gaven gisteren in een overleg met verkeersminister Peijs te kennen akkoord te kunnen gaan met het kabinetsvoorstel om per 1 januari aandeelhouder te worden van het Havenbedrijf Rotterdam. De Staat neemt volgend jaar voor 50 miljoen euro aandelen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het Rijk met 500 miljoen euro aan aandelen voor eenderde eigenaar wordt.

De Tweede Kamer stemt er ook in toe dat het Rijk, havenbedrijf, de provincie en de regio verdergaan met de voorbereidingen voor de uitvoering van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam. Het project bestaat behalve de Tweede Maasvlakte uit de aanleg van 750 hectare nieuwe natuur en de herstructurering van het bestaande havengebied.

Marktbenadering

Met het akkoord van de Kamer kan het havenbedrijf beginnen met een marktbenadering om klanten te winnen voor het bedrijfsterrein van 1000 hectare in het nieuwe havengebied. Ook kan het havenbedrijf met instemming van de kamer de aanbestedingsprocedure starten. Daarbij wordt gewerkt met vergoedingen voor het geval het hele project uiteindelijk toch niet kan doorgaan.

Eerder had het parlement grote aarzelingen om in te stemmen met de Tweede Maasvlakte omdat veel risico�s nog onduidelijk zijn. Het heeft zich echter laten geruststellen door de ministers Peijs en Zalm (financiën) die er in een brief op wezen dat het met de risico�s op dit moment wel meevalt omdat er nog geen onomkeerbare stappen worden gezet.

Bij de definitieve doorgang van het project, waarmee in totaal 2,9 miljard euro is gemoeid, spelen de luchtkwaliteitsnormen een erg belangrijke rol. “Luchtkwaliteit is de grote onzekere factor”, aldus CDA-kamerlid S. Buijs.

Peijs wees er gisteren in het overleg op dat het kabinet alles op alles zet om het project ondanks de overschrijdingen van de luchtnormen door te kunnen zetten. “Een stuk onzekerheid blijft”, aldus de minister, die verklaarde dat de plannen erop gericht te zijn om van Rotterdam een �groene haven� te maken.

Als eind dit jaar of begin volgend jaar het nieuwe wetsvoorstel voor de luchtkwaliteit van staatssecretaris Van Geel (milieu) richting Kamer gaat, moet duidelijk worden in hoeverre de luchtnormen een obstakel vormen voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Peijs wees in dat verband op het gevaar voor het grote project mocht de Kamer de plannen van Van Geel helemaal afschieten en kiezen voor ontkoppeling van de luchtnormen met de ruimtelijke ordening. “Als er nu voor ontkoppelen wordt gekozen duurt het twee jaar voordat de wet die dat moet regelen er ligt.”

Reageer op dit artikel